Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΠΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Με την Αριθ.Πρωτ. Δ17Ε 5003600 ΕΞ2011/19.1.2011 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"
Τήρηση διατυπώσεων εξαγωγής - φορολογική από πλευράς ΦΠΑ μεταχείριση εξαγωγών προς εγκατεστημένα σε τρίτη χώρα πρόσωπα όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της εγκατάστασης του αγοραστή" δίδονται διευκρινίσεις σε γραπτά και προφορικά ερωτήματα.
Ειδικότερα,
Στις περιπτώσεις πώλησης αγαθών από εγκατεστημένο στην χώρα μας πωλητή, προς πρόσωπο εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα το οποίο δίνει στον πωλητή εντολή για αποστολή των αγαθών σε διαφορετικό τόπο σε τρίτη χώρα, από τον τόπο εγκατάστασης του αγοραστή:
α ως εξαγωγέας νοείται το εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας πρόσωπο ο οποίος και λογίζεται υπόχρεος για την κατάθεση της διασάφησης εξαγωγής και την τήρηση των προβλεπομένων περί εξαγωγής διαδικασιών εφόσον η εντολή για την διαφοροποίηση του τόπου αποστολής, δίνεται από τον εγκατεστημένο στην Τρίτη χώρα αγοραστή των αγαθών (κατ΄ εφαρμογή δηλαδή της σύμβασης πώλησης),
 β η πράξη της παράδοσης (πώλησης) των αγαθών από τον εγκατεστημένο στη χώρα μας πωλητή-εξαγωγέα με την έκδοση του σχετικού τιμολόγιου απαλλάσσεται από ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ 1 περ α εφόσον πληρούνται και οι υπό του άρθρου 1 της αρ. ΠΟΛ.1262/2.8.1993 ΑΥΟ προβλεπόμενες προϋποθέσεις ,
γ στην περίπτωση αυτή δεν δημιουργείται στον εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα αγοραστή υποχρέωση για την απόκτηση φορολογικού αντιπροσώπου για την τήρηση από τον ίδιο των σχετικών διαδικασιών και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εν λόγω εξαγωγή, καθόσον, ως εξαγωγέας και υπόχρεος έναντι του Δημοσίου για την τήρηση των σχετικών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, νοείται ο εγκατεστημένος στο εσωτερικό της χώρας πωλητής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *