Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ-ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50% Η 100% ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στη δίνη νέου φορολογικού αλαλούμ το οποίο αναμένεται να προκαλέσει και πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, κινδυνεύουν να βρεθούν χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι έχουν μειωμένο ΕΝΦΙΑ ή και απαλλαγή από αυτόν.
Πρόκειται για χιλιάδες τρίτεκνους, πολύτεκνους, ανάπηρους ή άνεργους πολίτες.
Οι σχετικές αποφάσεις δεν έχουν εκδοθεί παρ' ότι ο νόμος έχει ψηφιστεί εδώ και μήνες και χιλιάδες φορολογούμενοι δεν γνωρίζουν αν και πότε πρέπει να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις για να πληρώσουν λιγότερα.
Ο φόβος των «ουρών» στις εφορίες έχει κινητοποιήσει το οικονομικό επιτελείο που προσπαθεί να δημιουργήσει την πλατφόρμα εκείνη ώστε να γίνουν όλα ηλεκτρονικά.
Σύμφωνα με το Βήμα στο υπουργείο περιμένουν την κατάθεση της νομοθετικής ρύθμισης που θα διευκρινίζει τα των δόσεων και ενδεχομένως τον νέο τρόπο υπολογισμού στους οικισμούς εκτός αντικειμενικού συστήματος για να προχωρήσουν στη συνέχεια στην έκδοση της απόφασης για τις απαλλαγές.Δεν αποκλείεται οι δικαιούχοι των απαλλαγών να μην πληρώσουν την πρώτη δόση που λήγει στα τέλη Σεπτεμβρίου, εφόσον η κυβέρνηση δεν βρει λύσεις μέχρι τότε. Ενδεχομένως, όμως, να κληθούν να πληρώσουν την πρώτη δόση και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση και να γίνει συμψηφισμός.
Μεγάλο πάντως παραμένει και το πρόβλημα με το ποιοι τελικά θα είναι οι τυχεροί των ελαφρύνσεων στον ΕΝΦΙΑ καθώς σύμφωνα με το νόμο τις δικαιούνται όσοι δεν έχουν χρέη στην εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκτός του ότι είναι δύσκολη η διασταύρωση με τα Ταμεία, οι φορολογούμενοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα 3,38 εκατομμύρια, ενώ όσοι έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνούν το 1,2 εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, με τα σημερινά δεδομένα, θα πάρουν ελάχιστοι.
Υπενθυμίζεται ότι σε ευνοϊκό καθεστώς για το φόρο ακινήτων βρίσκονται συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Συγκεκριμένα:
*Εχουν έκπτωση 50% εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, πραγματικό ή τεκμαρτό, δεν υπερβαίνει 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχει το νοικοκυριό δικαιώματα δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 τ.μ.) και
γ) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

* Δίνεται έκπτωση 100% εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,
β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας, δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 τ.μ.),
γ) Ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας δεν έχουν ή δεν ευθύνονται με ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και
δ) Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων ισούται ή υπερβαίνει τα τρία, ή ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογενείας έχει αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.
πηγή.ημερήσια.

Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Κ.Λ.Π

20.8.2014
Σχετικά με σημερινά δημοσιεύματα αναφορικά με δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων φορολογουμένων, από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:
1.  Η ΠΟΛ 1194/14.08.2014 που εξέδωσε η ΓΓΔΕ, κοινοποιεί και παρέχει διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, προκειμένου οι υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης να ενημερώνουν την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.
2.    Η ενημέρωση της Αρχής της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες από τη ΓΓΔΕ για την τέλεση ορισμένων φορολογικών παραβάσεων, συνιστά υποχρέωση της ΓΓΔΕ σύμφωνα με το ν.3691/2008. Μετά την ενημέρωσή της, η Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεν προβαίνει αυτόματα στη λήψη μέτρων όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ. Η λήψη των μέτρων αυτών από την Αρχή της Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες πραγματοποιείται μόνο εφόσον η Αρχή κρίνει ότι είναι απαραίτητη και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις που συνδέονται με τις αρμοδιότητές της.

ΠΟΛ.1195/2014-ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΤΑ ΣΥΝΥΠΟΧΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Φ.Π

Με την Πολ.1195/14.8.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ  με θέμα "  Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν συνυπόχρεα με τις δημοτικές επιχειρήσεις για την εξόφληση των οφειλών, μετά την ισχύ των διατάξεων του ν. 4071/2012 και 4170/2013 δεν ευθύνονται για το ποσό της κύριας οφειλής.
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1195/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWJHRlM3ZmNTQlk/edit

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΠΟΛ.1194/2014-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με την Πολ.1194/14.8.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Αντικείμενο του ν.3691/2008 (Α΄ 166), όπως ισχύει, είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν. Στο άρθρο 3 του ν.3691/2008 ορίζονται τα βασικά αδικήματα στα οποία περιλαμβάνονται τα αδικήματα α) της φοροδιαφυγής που προβλέπονται στο άρθρο 17, στο άρθρο 18 με την εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και του άρθρου 19 με την εξαίρεση της περίπτωσης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1  του ν.2523/1997 (Α΄ 179), όπως ισχύουν, β) της λαθρεμπορίας και γ) της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, που προβλέπονται στο άρθρο 25 του ν.1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει, με την εξαίρεση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, καθώς και της μη καταβολής χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια ή από διοικητικές ή άλλες αρχές. ............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1194/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMEdkak00ZFVaYjQ/edit

ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΔΟΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε

Με αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών και της  Γ.Γ.Δ.Ε τοποθετήθηκαν.
 • νέος Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης του ΣΔΟΕ Αττικής ο Γεώργιος Κωστολιάς. 
 •  Προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τοποθετήθηκε ο Ιωάννης Μπάκας, 
 • επικεφαλής στη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και ΕΦΚ τοποθετήθηκε η Ειρήνη Γιαλούρη 
 • προϊστάμενος στη Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους ο Νικόλαος Βλάχος. 
 • Προϊστάμενο στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού τοποθετήθηκε ο Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2014

ΦΥΛΑΚΗ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Σε καμία χώρα της Ε.Ε. δεν υπάρχει ως διακριτό έγκλημα και δεν διώκεται ποινικά η μη καταβολή χρεών πρός το Δημόσιο. Στην Ελλάδα πέρυσι η οικονομική Αστυνομία συνέλαβε 3.072 άτομα για οφειλές προς το  Δημόσιο συνολικού ύψους 9947 δις Ευρώ. Η Κυβέρνηση εξετάζει τώρα αλλαγές στο νόμο του 1990 ώστε όσοι απλώς χρωστούν αλλά δεν έιναι φοροφυγάδες να μην διώκονται ποινικά και να μην πηγαίνουν στη φυλακή.
πηγή.τα νέα

ΟΙ 7 ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

Αγώνα δρόμου προκειμένου να ετοιμάσει ένα ελκυστικό πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων που θα είναι έτοιμο στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα συζητηθεί στη συνάντηση στο Παρίσι με την τρόικα, κάνει το οικονομικό επιτελείο.
Η κυβέρνηση επιδιώκει να δείξει ότι κάνει νέο ξεκίνημα με φοροελαφρύνσεις που θα δώσουν «ανάσα» σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, ειδικά αυτή την περίοδο που πρέπει να πληρωθούν φόροι πάνω από 6 δις ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.
Τις «διορθώσεις» στην οικονομική πολιτική θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη συνάντηση που θα έχει με τον Ζ. Κ. Γιούνκερ στις 30 Αυγούστου και λίγες ημέρες μετά ο Γκ. Χαρδούβελης στους εκπροσώπους των δανειστών.
Σύμφωνα με το Έθνος, με βασικό στόχο την προώθηση -άμεσα- διορθωτικών αλλαγών στο πεδίο της φορολογίας, ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν έναν νέο γύρο επαφών και διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και δανειστές της χώρας.
Για τον κ. Σαμαρά, οι φορολογικές αλλαγές που έχει ήδη προαναγγείλει αποτελούν μονόδρομο καθώς, όπως έχει ήδη τονίσει, αυτές και θα ανακουφίσουν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα και μπορούν να αποφέρουν περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία.
Οι ανακοινώσεις των φοροελαφρύνσεων στους πολίτες ενδεχομένως να γίνουν στην ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις θα αφορούν:
1. Στη μείωση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης από 30% έως 50%. Η εισπρακτική αποτυχία της εξίσωσης του φόρου οδηγεί σε γενναίες μειώσεις που μπορούν να ρίξουν τις τιμές και να αυξήσουν την αγορά πετρελαίου το φετινό χειμώνα ώστε να μην «παγώσουν» χιλιάδες πολυκατοικίες. Ο φόρος αυτός μπορεί να μειωθεί πριν την έναρξη χορήγησης πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο
2. Προωθείται μείωση της φορολογίας φυσικών προσώπων ως προς τον ανώτατο συντελεστή, μια μείωση που θα φέρει το φόρο από το 42% στο 33%. Ενδεχομένως η μείωση να ξεκινήσει από το νέο φορολογικό έτος.
3. Ενδεχομένως να υπάρξουν ανακοινώσεις και για τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 26% στο 20% με στόχο τη μείωση στο 15%. Κι αυτό το μέτρο θα αφορά το 2015.
4. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πέφτει και η μείωση της έκτακτης εισφοράς για μισθωτούς και συνταξιούχους κατά 50% με τους συντελεστές να είναι σήμερα από 1% ως και 4% ανάλογα με το εισόδημα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταργηθεί η έκτακτη εισφορά ή τουλάχιστον να μην πληρώνουν τα χαμηλά εισοδήματα. Πιθανότατα τη μείωση αυτή στο φόρο να τη δουν οι φορολογούμενοι με την εκκαθάριση του επόμενου καλοκαιριού
5. Η διατήρηση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% και ει δυνατόν η διεύρυνση των προϊόντων που θα υπάγονται στο καθεστώς αυτό.
6. Η επέκταση του συμψηφισμού των χρεών μεταξύ δημοσίου και πολιτών και πέραν του ΦΠΑ. Ενα μέτρο που μπορεί να ισχύσει άμεσα.
7. Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους επαγγελματίες χωρίς εισόδημα την τελευταία τριετία. Το τέλος σήμερα φτάνει τα 650 ευρώ το χρόνο. Κι αυτό το μέτρο θα μπορεί να ισχύσει από του χρόνου.
πηγή.ημερήσια

Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

ΕΞΑΡΣΗ.....ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

Όργιο φοροδιαφυγής εντόπισε το ΣΔΟΕ με πλαστά τιμολόγια. Στο στόχαστρο των ελεγκτών βρίσκονται 267 σκαστές περιπτώσεις ενω ο όγκος των τιμολογίων μαιμού που χρησιμοποίησαν ορισμένες επιχειρήσεις φθάνει τα 613 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 0,4% του ΑΕΠ.
Τα κόλπα των αετονύχηδων

 • Στήσιμο επιχειρήσεων-έκδοση δεκάδων στοιχείων-εξαφάνιση υπευθύνων.
 • Στήσιμο επιχειρήσεων με πλαστά ή κλεμμένα στοιχεία ταυτότητας- έκδοση στοιχείων μεγάλης αξίας.
 •  Στήσιμο επιχειρήσεων από αχυράνθρωπους (αλλοδαπούς-υπερήλικες-άστεγους ) 
Χρήση
  • αύξηση εκπιπτομένων δαπανών
  • μείωση φορολογητέου εισοδήματος
  • επιστροφές φ.π.α 
  • Κοινοτικές απάτες(τριγωνικές συναλλαγές με κύκλωμα επιχειρήσεων) 
  • Κάλυψη τοκογλυφίας-ξεπλύματος-λαθρεμπορίου
   Πως απαντά το ΥΠΟΙΚ.
  • Ξεκαθάρισμα απενεργοποίηση τουλάχιστον 100.000 ανενεργών Α.Φ.Μ
  • Εφαρμογή διάταξης για μηνιαία υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες 
  Σε πρώτη γραμμή .
  • Εμβάσματα,ακίνητα εξωτερικού,κινήσεις λογαριασμών ανω των 100.000 
  • 2000 μηνυτήριες αναφορές στον Οικονομικό Εισαγγελέα
  Στόχος
  τουλάχιστον 600 εκατ € 
  πηγή. mega

  Σάββατο, 16 Αυγούστου 2014

  ΒΡΟΧΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

  "Βροχή" ειδοποιητηρίων και κατασχέσεων θα στείλουν τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας σε μεγάλους κυρίως οφειλέτες, πιέζοντας έτσι όσους οφείλουν σε εφορίες και Ταμεία, να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
  Παράλληλα συνεχίζουν την επεξεργασία του σχεδίου βελτίωσης αυτών των ρυθμίσεων, εν όψει των διαπραγματεύσεων με την τρόικα το Φθινόπωρο.
  Από τις εφορίες ήδη έχουν ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης σε 2.293 οφειλέτες που βγήκαν εκτός ρυθμίσεων και αναζητούνται 78,6 εκατ. ευρώ μέσω κατασχέσεων κινητών και ακινήτων. Στόχος είναι να έχουν εισπραχθεί έως το τέλος του έτους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ από τις παλιές οφειλές και τουλάχιστον το 25% των νέων χρεών.
  Από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών έχουν σταλεί προσκλητήρια για ρύθμιση σε 64.267 οφειλέτες αλλά και ειδοποιητήρια σε 94.548 οφειλέτες, οι οποίοι έχουν περιθώριο 20 ημερών πριν ξεκινήσουν οι κατασχέσεις. Στόχος είναι να εισπραχθεί 1,448 δισ. ευρώ.
  Πάντως στο οικονομικό επιτελείο βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, καθώς οι ληξιπρόθεσμες οφειλές "φουσκώνουν" μήνα με το μήνα ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και υπέρογκων προσαυξήσεων και προστίμων. Πέρα από το... στοκ των παλιών οφειλών ύψους 52 δισ. ευρώ, οι εφορίες καλούνται να χειριστούν τα νέα "κανόνια".
  Ενδεικτικό είναι ότι τον Ιούλιο προστέθηκαν άλλα 1,3 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα από την αρχή του έτους να έχουν δημιουργηθεί νέες οφειλές ύψους 4,6 δισ. ευρώ, ενώ από 1/1/2013 οι οφειλές που μπορούν να υπαχθούν στην πάγια ρύθμιση, ξεπερνάνε πλέον τα 15 δισ. ευρώ. Οι εν λόγω οφειλέτες αγγίζουν πλέον τα 2,5 εκατομμύρια και μόλις σε έναν μήνα αυξήθηκαν κατά περίπου 172.000. Σε ρύθμιση έχουν υπαχθεί μόλις 1,1 δισ. ευρώ και 164.204 οφειλέτες κι από αυτά έχουν εισπραχθεί περίπου 567 εκατ. ευρώ.
  Ανάλογη είναι η εικόνα στα Ταμεία, όπου το σύνολο των οφειλών, παλιών και νέων, αγγίζουν τα 11 δισ. ευρώ και βαραίνουν 211.451 ασφαλισμένους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Από αυτά, σε ρύθμιση είναι μόνο τα 587 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί έως τώρα 177 εκατ. ευρώ.
  Με τα δεδομένα αυτά, η Τρόικα και ειδικά το ΔΝΤ άσκησε, σύμφωνα με πληροφορίες, πίεση στην ελληνική πλευρά να ανατεθεί σε εισπρακτικές εταιρίες ο ρόλος του "κυνηγού" των οφειλετών προς τα Ταμεία, ενώ ανάλογη πρόταση είχε πέσει στο τραπέζι και για τα χρέη προς τις εφορίες, όταν οι εκπρόσωποι των δανειστών είχαν ζητήσει τη στελέχωση των δικαστικών τμημάτων των ΔΟΥ από ιδιώτες, που θα αναλάμβαναν το ξεκαθάρισμα του μητρώου των υπόχρεων και των συνυπόχρεων.
  Αρνητική ήταν η απάντηση της Αθήνας στις συστάσεις αυτές, και ήδη προχωρά στη σύσταση και λειτουργία ειδικών μονάδων εντός των υπηρεσιών, για τη βελτίωση των δεικτών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  πηγή.ημερήσια.

  Παρασκευή, 15 Αυγούστου 2014

  ΒΡΟΧΗ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ "Η ΦΩΤΙΑ" ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

    Παράταση έως και τον Απρίλιο συζητούν στο οικονομικό επιτελείο
   Σχέδιο «πυρόσβεσης» για την καταβολή του ΕΝΦΙΑ σε 6 ως 8 δόσεις (ως το Πάσχα του 2015) θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση με σκοπό να περιορίσει τη ζημιά από το φιάσκο με τα εκκαθαριστικά και να κατευνάσει τις αντιδράσεις των ιδιοκτητών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης καταστρώνει σχέδιο για μια "λαίτ" εκδοχή του ΕΝ.Φ.Ι.Α από το 2015 και αναμορφώνει τις αντικειμενικές αξίες. .......
  πηγή . το βήμα της Κυριακής

  Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2014

  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ

  Tα παλαιού τύπου τεκμήρια διαβίωσης φεύγουν, έρχονται τα τεκμήρια νέου τύπου. Για πρώτη φορά από το 1978 που πρωτοεφαρμόστηκαν τα τεκμήρια, το υπουργείο Oικονομικών επιχειρεί τον «εκσυγχρονισμό», εγκαταλείποντάς τα ως πεπαλαιωμένη μέθοδο προσδιορισμού του εισοδήματος που προκαλεί αδικίες χωρίς να συντελεί στην αποκάλυψη του πλούτου.
  O ηλεκτρονικός εξοπλισμός και η διασύνδεση των υπηρεσιών με τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις συναλλαγών των φορολογουμένων μπορεί να σκιαγραφήσουν με πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια το προφίλ και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η οικονομική ευρωστία τους. Oι αρμόδιες υπηρεσίες αντιλαμβάνονται τώρα ότι είναι σε θέση να ελέγχουν σχεδόν όλες τις δαπάνες, κρυφές ή φανερές, του φορολογούμενου και μέσω αυτών να διαπιστώσουν εάν δηλώνονται τα πραγματικά εισοδήματα στη φορολογική δήλωση.....
  Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
  http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113325865 

  ΩΡΑΡΙΟ Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Mε την  Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ 1116403 ΕΞ 13.8. 2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Ενέργειες των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, ενόψει της μετάπτωσης των μηχανογραφικών δεδομένων των τέως Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης στα μηχανογραφικά δεδομένα αυτών, αντίστοιχα"
   Ειδικότερα,
                                  ορίζουμε ότι:
  α)  οι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό, την Τρίτη 19 Αυγούστου 2014, στις 11.00 π.μ. και
  β) οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν την παραπάνω ημέρα, παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ.1101/19.3.2002 (Β΄ 524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
  2. Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να αναρτήσετε σχετική ανακοίνωση, σε εμφανή σημεία των κτιρίων στέγασης των Υπηρεσιών σας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τον χρονικό περιορισμό των συναλλαγών τους με τις Δ.Ο.Υ., κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται, καθώς και για τις τυχόν ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών.


                                                                       H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                               ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
                                                                           ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

  Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

  ΠΟΛ.1192/2014-ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

  Με την Πολ.1192/12.8.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου" διευκρινίζονται ότι.
  Ειδικότερα,
    Προβλέπεται ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 1, εδάφιο γ΄ του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου. Επίσης, με την περίπτωση Β΄ της ως άνω υποπαραγράφου προβλέπεται ότι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα (1-31 Αυγούστου) αναστέλλεται και η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών), η οποία προβλέπεται στη διάταξη της παρ. 5, εδάφιο α΄ του άρθρου 63 του ν. 4174/2013. Με την περίπτωση Γ΄ της ως άνω υποπαραγράφου προβλέπεται ότι οι ως άνω διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τις 31/7/2014.
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1192/2014.
   https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pckV3b3V4T09sbHM/edit

  ΠΟΛ. 1191/2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (CLAWBACK & RADATE)

  Με την Πολ. 1191/12.8.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013." ορίζεται ότι.
  Ειδικότερα,
   * Τα ποσά επιστροφής κατ' εφαρμογή των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 100 του ν.4172/2013 μπορούν να προβλεφθούν στη χρήση που αφορούν, βαρύνουν τη χρήση αυτή, διαφορετικά θα μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και εκδίδονται τα σχετικά στοιχεία.
  * Tο ποσό επιστροφής (rebate) που οφείλουν στον ΕΟΠΥΥ οι συμβεβλημένοι με αυτόν ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ιδίου ως άνω νόμου, συνιστά έκπτωση η οποία μειώνει τη φορολογητέα αξία, σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 5, περίπτωση α' του Κώδικα ΦΠΑ. Η έκπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου.
  * Για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια τη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται οι εν λόγω εκπτώσεις (π.χ. 2014), ανεξάρτητα εάν αφορούν συναλλαγές προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (π.χ. 2013) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013.
  Δείτε ολόκληρη την Πολ.1191/2014.
  https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQzZ1UkNVeTVNYjQ/edit

  Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

  Η ΥΠΑΡΞΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΕΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

  12.8.2014
              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ.Γ.Δ.Ε
  Η ύπαρξη βεβαιωμένων μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος) δεν εμποδίζει τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Αποδεικτικό ενημερότητας μπορεί να χορηγηθεί μέσω διαδικτύου με διάρκεια ισχύος δύο μηνών σε περιπτώσεις μη ύπαρξης βεβαιωμένων οφειλών.
  Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, το πιστοποιητικό εκδίδεται με διάρκεια ισχύος ενός μήνα και χορηγείται από οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή Ελεγκτικό Κέντρο.
  Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν και μέσω των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) του υπουργείου Οικονομικών.Επίσης, από τον Σεπτέμβριο θα χορηγείται και ηλεκτρονικά, αποδεικτικό ενημερότητας για τις περισσότερες περιπτώσεις με διάρκεια ισχύος ενός μήνα. Σε ότι αφορά στον συμψηφισμό χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (Ε.Ν.Φ.Ι.Α.) θα υπάρξει σύντομα, τις επόμενες ημέρες, απόφαση του υπουργείου  Οικονομικών που θα ρυθμίζει το ζήτημα.