Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ 1,2 ΕΚΑΤ. Ι.Χ

Αυξήσεις τελών κυκλοφορίας για πάνω από 1.200.000 φορολογούμενους των οποίων τα Ι.Χ. αυτοκίνητα τέθηκαν για πρώτη φορά σε κυκλοφορία την τελευταία 10ετία στην Ευρωπαϊκή Ενωση ή στη χώρα μας και σημαντικές μειώσεις στα τέλη για περίπου 800.000 ιδιοκτήτες με Ι.Χ. παλαιότητας μεγαλύτερης των 10 ετών προβλέπει σχέδιο της κυβέρνησης το οποίο παρουσίασε περιληπτικά χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης.
Αναδιανομή βαρών
Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών υποσχέθηκε ότι τα τέλη κυκλοφορίας που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι για το 2017 «θα είναι πιο δίκαια και πιο αναλογικά». Σύμφωνα με τα όσα διευκρίνισε, στόχος των αλλαγών που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών είναι να μεταφερθούν επιβαρύνσεις από παλαιά Ι.Χ. αυτοκίνητα με πολύ χαμηλή πλέον εμπορική αξία σε νεότερα και ακριβά αυτοκίνητα. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του ελεύθερου τύπου.
http://www.eleftherostypos.gr/oikonomia/46229-auksimena-teli-kukloforias-gia-12-ekat-i-x/

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

ΠΟΛ.1154/2016-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Mε την Πολ.1154/12.10.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Συστηματική παρουσίαση των διατάξεων περί παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου των Ν. 4270/2014, Ν.4174/2013, Ν. 2362/1995, Ν.Δ. 321/1969 και άλλων νομοθετημάτων" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Με την παρούσα εγκύκλιο επιχειρείται η συγκεντρωτική καταγραφή και συστηματική παρουσίαση των διατάξεων που διέπουν την παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου, εστιάζοντας κυρίως στις διατάξεις που θεσπίζουν λόγους αναστολής και διακοπής της παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων. Επιπροσθέτως, παρατίθενται ενδεικτικά βασικές διατάξεις αναφορικά με τον χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και καταγράφονται οι διατάξεις με τις οποίες παρατάθηκε ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών εντός του χρονικού διαστήματος των ετών 1992 έως και 2013.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1154/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pN2hJODlWcFltbEE/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1152/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Mε την Πολ. 1152/12.10.2016 του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3389/20.10.2016 τεύχος Β')με θέμα " Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς στις 30.07.2016 στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως και Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας `Αννας της Π.Ε. Ευβοίας."ορίζεται ότι .
Ειδικότερα,
                                                       αποφασίζουμε
 1. Παρατείνονται μέχρι και την 01.02.2017 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Δημοτικές Ενότητες Κηρέως και Ελυμνίων του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας `Αννας της Π.Ε. Ευβοίας που λήγουν ή έληξαν από την έκδοση της παρούσας έως και 01.02.2017. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/ διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 01.02.2017 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, από την έκδοση της παρούσας, οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
                                                        Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2016
                                                        
Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
                                                       ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΣΛΟΤ:Α.Π.1721/2016-ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Κ.Λ.Π

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1721 ΕΞ 31.8.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 [...]

Το σχέδιο των λογαριασμών που χρησιμοποιεί κάθε οντότητα πρέπει να αντικατοπτρίζει την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και το περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται από το κείμενο του νόμου σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β’ (άρθρο 3 παράγραφος 8 του νόμου). Για παράδειγμα, ο όρος ενσώματα πάγια καθορίζεται ρητά από το Παράρτημα Α, το προτεινόμενο σχέδιο λογαριασμών και το κείμενο του νόμου. Συνεπώς, η οντότητα που κατέχει τέτοια στοιχεία, στο χρησιμοποιούμενο σχέδιο λογαριασμών της, πρέπει να έχει λογαριασμό με αυτό τον τίτλο και περιεχόμενο βάσει του Παραρτήματος Α. Τον εν λόγω λογαριασμό όμως, όπως και όλους τους άλλους που χρησιμοποιεί βάσει των προαναφερθέντων, μπορεί να τους παρακολουθεί με οποιοδήποτε σύστημα κωδικαρίθμισης και κωδικών αριθμών κρίνεται κατάλληλο από τη διοίκησή της. Σημειώνεται ότι η ανάλυση και συγκέντρωση πληροφοριών μπορεί να παρέχεται μηχανογραφικά, από το πληροφοριακό σύστημα της επιχείρησης, αντί του σχεδίου λογαριασμών.
 Δείτε ολόκληρη την 1721/2016  Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paEt4Nkd4Z1lJejQ/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2016-ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1718 ΕΞ 31.8.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Γλώσσα Τήρησης βιβλίων"
  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
[...] 
Βάσει των ανωτέρω, εφόσον τα αναλυτικά λογιστικά αρχεία (λογιστικές εγγραφές) και τα ισοζύγια διατίθενται μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, άσχετα με το γεγονός ότι αρχικά δημιουργούνται στην αγγλική γλώσσα, και ταυτόχρονα υπάρχει αξιόπιστη και ελέγξιμη αλληλουχία τεκμηρίων μεταξύ αυτών των λογιστικών εγγραφών και των βιβλίων που παράγονται από αυτά αλλά τηρούνται στην Αγγλική γλώσσα, η απαίτηση του νόμου για τήρηση των βιβλίων στην Ελληνική γλώσσα (παράγραφος 7 του άρθρου 3) εκπληρούται.
 Δείτε ολόκληρη την 1718/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paGx6T3dQS29RLVU/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ: Α.Π.1569/2016-ΕΑΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΟΝ Ν.4308/2014

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 1569 ΕΞ 31.8.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " XX " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το θέμα έχει ρυθμιστεί με τροποποίηση του Ν. 4308/2014 από το Ν. 4410/2016 και συνεπώς παρέλκει οποιαδήποτε απάντηση.
Δείτε ολόκληρη την 1569/2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUjdFa1VrMnY1TGs/view?usp=sharing

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Κ.Υ.Α 106688/2016-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ν.4399/2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ(  3315/14.10.2016 τεύχος Β΄ ) η  Κ.Υ.Α,  Νο 106688 /13.10.2016 των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης  και Τουρισμού και Οικονομικών με θέμα "
Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του αναπτυξιακού Ν. 4399/2016."
 Ειδικότερα;,
  Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής των καθεστώτων του Ν. 4399/2016 που προκηρύσσονται το έτος 2016, καθορίζεται ως εξής:
Για το καθεστώς:
α. Των ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού, στα εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) ευρώ,
β. της Γενικής Επιχειρηματικότητας, στα ογδόντα εκατομμύρια (80.000.000) ευρώ,
γ. των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ, στα πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ.
2. Το συνολικό ποσό της φορολογικής απαλλαγής και του οφέλους από τη σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος του καθεστώτος του Ν. 4399/2016 που προκηρύσσεται το έτος 2016 και αφορά τις επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους καθορίζεται στα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ.   ....
Δείτε ολόκληρη την Κ.Υ.Α. 106688/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pU183LUVNVG94WWM/view?usp=sharing

ΜΕΧΡΙ 15/11/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΝΤΥΠΟ Ε4)

Στο ΦΕΚ 3390/20.10.2016 δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση Αριθ. οικ. 47404/Δ9.12407 η οποία αναφέρει
 αποφασίζουμε:
 Παρατείνεται για το έτος 2016, η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) της περ. 1.ii., στοιχείο γ) του άρθρου 4 της υπ΄ αριθ. 29502/85/1.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) .απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, έως και την 15η Νοεμβρίου 2016.
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                                         Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016
                                                               Ο Υπουργός
                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
 
Αναρτήθηκε στο site https://eservices.yeka.gr( ΕΡΓΑΝΗ )
η παρακάτω Ανακοίνωση.
Αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υ.Α. για την παράταση της προθεσμίας υποβολής του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού με καταληκτική ημερομηνία 15/11/2016.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΟ ΤΟ 2018 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ

Διατηρείται και το 2017 ο ΕΝΦΙΑ, με τον συμπληρωματικό φόρο να επεκτείνεται και στα αγροτεμάχια
Το 2018 σχεδιάζει να εφαρμόσει η κυβέρνηση το σχέδιο που έχει επανειλημμένα εξαγγείλει για την αντικατάσταση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) με έναν άλλον φόρο στην ακίνητη περιουσία, ο οποίος θα επιβαρύνει περισσότερο τους έχοντες μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία και λιγότερο τους κατέχοντες μικρής αξίας ακίνητα.
Μέχρι τότε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εκτιμά ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η κατάρτιση μιας αξιόπιστης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων με στοιχεία για το ύψος των εμπορικών τιμών των ακινήτων, ώστε οι φορολογητέες αξίες τους να προσδιορίζονται σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα της κτηματαγοράς κι όχι με βάση τις σημερινές αντικειμενικές αξίες που, παρά τη μείωσή τους σε πολλές περιοχές της χώρας αναδρομικά από τις 21/5/2015, εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξωπραγματικά επίπεδα.  ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1161105/apo-to-2018-o-neos-foros-akiniton-epi-emporikon-timon

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

"TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΡΑΜΑ "

Οι ολέθριες επιπτώσεις της ελληνικής φορολογικής πολιτικής των τελευταίων ετών και η μετ΄εμποδίων διαδικασία επαναπροώθησης προσφύγων από την Ελλάδα στην Τουρκία βρίσκονται στο επίκεντρο της επισκόπησης τύπου. 
Η  οικονομική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης θα έχει ολέθριες επιπτώσεις, εκτιμά ο γνωστός στην Ελλάδα οικονομολόγος Γενς Μπάστιαν σε άρθρο του στην Süddeutsche Zeitung που τιτλοφορείται «Το ελληνικό φορολογικό δράμα». Ο γερμανός οικονομολόγος επισημαίνει: «Η συνεχής αύξηση της φορολογίας δεν είναι επινόηση της κυβέρνησης Τσίπρα. Οι προκάτοχοί της ξεκίνησαν ήδη από το πρώτο πρόγραμμα προσαρμογής το 2010 να χρησιμοποιούν αυξανόμενους φόρους ως εργαλείο για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους. Από την ανάληψη των καθηκόντων της η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διευρύνει απλά όλο και περισσότερο αυτό το σύστημα.  .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο dw.com
http://www.dw.com/el/%CF%84%CE%BF-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1/a-36072397

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

ΓΝΩΜ.250/2016-ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Χ

Με την Γνωμ. 250/11.10.2016 του Ν.Σ.Κ. με θέμα "Επιβολή ειδικού φόρου επί των Ακινήτων σε νομικά πρόσωπα με έδρα χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) - Εξαιρέσεις (απαλλαγές)" το συμβούλιο έκρινε τα κάτωθι.

 Ειδικότερα
 Οι εξαιρέσεις (απαλλαγές) από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων οι οποίες προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 δεν έχουν εφαρμογή και σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε χώρα του Ε.Ο.Χ., διότι τελούν υπό διαφορετικό νομικό καθεστώς σε σχέση με τα νομικά πρόσωπα που έχουν την καταστατική έδρας τους σε χώρα της Ε.Ε. και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ευθείας ή ανάλογης ή επεκτατικής εφαρμογής της παραπάνω διάταξης (ομοφ.)
  Δείτε ολόκληρη την Γνωμ. 250/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbS0yeGlNd2pXUU0/view?usp=sharing

Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016

ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

 Η κυβέρνηση επεξεργάζεται διάταξη για πολίτες με χρέη μόνο προς την εφορία για να προστατέψουν την πρώτη κατοικία τους από πλειστηριασμό, δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης. «Η διάταξη είναι στη φάση της ολοκλήρωσης της επεξεργασίας, θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανάλογα του νόμου Κατσέλη» είπε ο κ. Αλεξιάδης.
 [...]
Φόρος στα ακίνητα
«Λέγαμε προεκλογικά ότι θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ, αλλά λέγαμε και ότι θα έχουμε φόρο στην ακίνητη περιουσία… και το ένα και το άλλο» παρατήρησε ακόμη ο υπουργός. «Είτε θα προχωρήσουμε σε ελάφρυνση στον ΕΝΦΙΑ σε άτομα με προβλήματα υγείας και εισοδηματικά κριτήρια, είτε αν προλάβουμε θα κάνουμε το νέο φόρο» εξήγησε. Είπε ότι δεν μπορεί αυτοί που εκτόξευσαν τους φόρους στα ακίνητα στα 3,5 δισ. ευρώ να μιλάνε τώρα και δήλωσε ότι η καλύτερη λύση είναι φόρος στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας με προοδευτική κλίμακα, ανά άτομο, κάνοντας λόγο για μεταφορά όλου του φορολογικού βάρους στις μεγάλες και πολύ μεγάλες περιουσίες. «Θα έχουμε φορολόγηση με βάση την εμπορική αξία του κάθε ακινήτου» διαβεβαίωσε. Αφησε δε ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μικρό αφορολόγητο όριο και να ενταχθούν και τα χωράφια στο νέο σύστημα.«Δεν μπορεί λόγω τεχνικών δυσκολιών αυτοί που έχουν αγροτεμάχια στη Μύκονο να μην πληρώνουν φόρους», είπε.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27198&subid=2&pubid=114193599