Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΙΚ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

18.9.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ.
 Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα του Τύπου το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει τα εξής:
Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει τη φορολόγηση των κερδών από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα με συντελεστή 13% και αυτό θα ισχύσει σε κάθε περίπτωση.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών - προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γγ Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.
πηγή. ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΟΛ.1200/2014- Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ε9 ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Με την Πολ. 1200/3.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2444/18-9-2014) με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων" ορίζεται  ότι.(Αφορά τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης από 1/1-31/12/ .. )
Ειδικότερα,
 Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων, που αφορά μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η δήλωση στοιχείων ακινήτων υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου.
Δείτε την Πολ.1200/2014 και το συνημμένο έντυπο Ε9.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ1ZHSjQ4dmFCU0E/edit

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

ΠΟΛ.1206/2014-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΟΙΚΤΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Με την Πολ.1206/16.9.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα..
Ειδικότερα,
 Οι επιχειρήσεις παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, συμπεριλαμβανομένων και των συμπλοιοκτησιών και των κοινωνιών αστικού δικαίου, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρων, απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων.
Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι στις πιο πάνω επιχειρήσεις δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος και σε όσες περιπτώσεις αυτό έχει ήδη βεβαιωθεί, οι φορολογούμενοι υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για διαγραφή του ποσού, όπως ορίζει η ΑΥΟ - ΠΟΛ.1167/2.8.2011.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1206/2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pa0otb215SnNUVnc/edit

Γ.Γ.Δ.Ε.-ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

                          Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
  Αναφορικά με την φορολόγηση της διατροφής, από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζονται τα εξής:
Όσον αφορά στη χρήση του 2013 καθώς και προγενέστερων ετών, το ποσό της διατροφής που καταβάλλονταν στη σύζυγο ή στον σύζυγο, βάσει δικαστηρίου ή συμβολαιογραφικής πράξης, το οποίο υπερέβαινε τις 5.000 ευρώ, φορολογούνταν ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (ν.2238/1994) με συντελεστή 26% και για ποσό διατροφής μέχρι 50.000 ευρώ σύμφωνα με την κλίμακα των μη μισθωτών. Περαιτέρω, υπολογίζονταν προκαταβολή φόρου η οποία όμως σε κάθε περίπτωση συμψηφίζονταν έναντι του φόρου που προέκυπτε για το επόμενο οικονομικό έτος.
Τέλος, τονίζεται ότι πλέον με βάση της διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη από 1.1.2014, απαλλάσσεται από τον φόρο.

Γ.Γ.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

                                        Αθήνα,16 Σεπτεμβρίου 2014.
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Για την πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διευκρινίζει ότι:
α) Η ειδοποίηση των δόσεων που εκτυπώνεται από το ΟΠΣ Περιουσιολόγιο (Εφαρμογή Ε9)  αναφέρεται μόνο στις εκ του νόμου προβλεπόμενες ημερομηνίες καταβολής των δόσεων με βάση την αρχική εκκαθάριση.
β) Η πίστωση των ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί από τους φορολογούμενους εμφανίζονται στην «προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISNet, στην οποία εμφανίζονται οι καταβολές.
Επιπλέον, όπως έχει ήδη τονιστεί από τη ΓΓΔΕ και σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, τα ποσά που θα προκύψουν από τη νέα εκκαθάριση, όπου αυτή απαιτείται, θα εμφανιστούν στα εκκαθαριστικά που θα αναρτηθούν στο ΟΠΣ Περιουσιολόγιο από τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Ιουλιανού 42 – 46 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ.104 34
Τηλ.: 210-8253445 – FAX: 210-8253446
E – mail: pofee@otenet.gr Ιστοσελίδα: www.pofee.gr
ΑΠ. ΑΝΑΓ. ΠΟΛ. ΠΡΩΤ. ΑΘΗΝΩΝ 2923/94 ΚΑΙ ΑΡ. ΚΑΤ. 545/4787/94

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στην σημερινή συνάντηση της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. μαζί με το προεδρείο της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. με την ΓΓΔΕ κα Σαββαϊδου, όσο αφορά τις ΜΥΦ 2014, υποστηρίχθηκε το καθολικό αίτημα για ετήσια υποβολή και με όριο.
Η κα Γενική Γραμματέας κατανοώντας τα προβλήματα της υποβολής των νέων ΜΥΦ και συμμεριζόμενη το φόρτο εργασίας του κλάδου(ΕΝ.Φ.Ι.Α. κλπ), είπε ότι θα προσπαθήσει για μια λύση που θα ρυθμίζει την ολική μεταφορά της  προθεσμίας υποβολής για όλα τα τρίμηνα του 2014 , η οποία όμως θα είναι και η τελευταία χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης.


Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος         Ο Γενικός Γραμματέας

Πανίδης Αβραάμ           Καμπάνης Βασίλειος
 

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΟΕΕ- ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

  Tρίτη 16.9.2014
 Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας  υποχρεούται κάθε έτος  στην ηλεκτρονική διασύνδεση  του αρχείου των ενεργών λογιστών φοροτεχνικών που έχουν υποβάλει την προβλεπόμενη ΥΔ (Ν 4093/2012 & Ν 4111/2013) με το αρχείο των λογιστών φοροτεχνικών που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονικά  δηλώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Οι λογιστές φοροτεχνικοί πρέπει το αργότερο μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014  να υποβάλουν την προβλεπόμενη ΥΔ  του έτους 2014 (στην περίπτωση που μέχρι σήμερα δεν την έχουν υποβάλει) προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοποίηση τους στο TAXISNET και να μην αφαιρεθεί η πρόσβαση τους στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

KΟΙΝΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2017

Στην ενοποίηση του AΦM και του AMKA όλων των πολιτών σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση για να διασφαλίσει τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων που, με βάση κεντρική πολιτική απόφαση, θα γίνονται ενιαία από τα μέσα του 2017. Tην ενοποίηση του AΦM και του AMKA προβλέπει η Mελέτη του KEΠE για το Aσφαλιστικό, στο πλαίσιο της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τις φορολογικές αρχές.,,,,
Δείτε το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=33039&subid=2&pubid=113347642

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟ

Αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κρίνει δικαστήριο της Θεσσαλονίκης τη νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι για να αρχίσει οποιαδήποτε δίκη που αφορά ακίνητο, πρέπει να προσκομιστεί πιστοποιητικό ότι έχει καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) της τελευταίας πενταετίας ή ότι έχει απαλλαγή ο διάδικος από τον ΕΝΦΙΑ.
Η διάταξη αναφέρει πως «είναι απαράδεκτη η συζήτηση ενώπιον δικαστηρίου εμπράγματης αγωγής επί ακινήτου, πλην της μονομερούς εγγραφής υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή της άρσης κατάσχεσης, αν δεν προσκομισθεί από τον υπόχρεο σε ΕΝΦΙΑ  πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. που να βεβαιώνει την πληρωμή ή τη ρύθμιση ή την απαλλαγή του προσφεύγοντα στην Δικαιοσύνη από τον ΕΝΦΙΑ για τα προηγούμενα 5 χρόνια.»       ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/story/856421/antisuntagmatiki-i-proskomisi-bebaiosis-pliromis-enfia-gia-diki-pou-afora-akin 

Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 Μελετάται η εξαίρεση παραγώγων που συνδέονται με κρατικά ομόλογα
Το ζήτημα της επιβολής φόρου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές στην ευρωζώνη επαναφέρει το Σάββατο η ιταλική προεδρία της ΕΕ στη συνεδρίαση του Eco/Fin που διοργανώνει στο Μιλάνο. Είναι η πρώτη φορά μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές που η ΕΕ θέτει επί τάπητος την έντονα διαφιλονικούμενη αυτή γαλλογερμανική πρόταση. Και η μόλις προ διημέρου εκχώρηση του χαρτοφυλακίου των Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ στον λόρδο Χιλ ασφαλώς θα συζητηθεί από τους ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών και τους κεντρικούς τραπεζίτες ως μια τροχοπέδη στις προθέσεις του Βερολίνου και του Παρισιού «να αναγκαστούν οι τράπεζες να επιστρέψουν στους φορολογουμένους κάποια από τα χρήματα με τα οποία διασώθηκαν», όπως τόνιζαν το 2011 η γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ με τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί. ................
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του Βήματος.
http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=630897 

Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Βελλίδειο και ζήτησε «εκλογές τώρα, το συντομότερο δυνατόν, πριν συνεχιστεί η καταστροφή».
Μεταξύ άλλων εξήγγειλε.
1. Μέτρα για την άμεση άρση της καταστολής στη πραγματική οικονομία:
i. Συστήνουμε Ειδικές Επιτροπές Εξώδικου Διακανονισμού σε κάθε περιφέρεια για την Άμεση εκκαθάριση των βεβαιωμένων και ανείσπρακτων φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι τις 31.12.2014
ii. Τα ποσά που θα προκύψουν από την εκκαθάριση ρυθμίζονται σε 84 μηνιαίες δόσεις και σε κάθε περίπτωση έτσι ώστε το συνολικό ποσό των ετήσιων δόσεων να είναι μέχρι το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.
iii. Σε αντίστοιχη διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προχωρούν και τα ασφαλιστικά ταμεία.
iv. Άμεση παύση ποινικών διώξεων και κατασχέσεων (κάρτα) τραπεζικών λογαριασμών, πρώτης κατοικίας, μισθών, κλπ, καθώς και χορήγηση φορολογικής ενημερότητας, σε όσους εντάσσονται στη διαδικασία ρύθμισης.
v. Δωδεκάμηνη αναστολή διώξεων και αναγκαστικών μέτρων σε οφειλέτες με αποδεδειγμένο μηδενικό εισόδημα, που εντάσσονται στη ρύθμιση.
vi. Κατάργηση της αντισυνταγματικής αυτόφωρης διαδικασία για οφειλές προς το Δημόσιο.
vii. Κατάργηση της προκαταβολής 50% της βεβαιωθείσας οφειλής ως προϋπόθεση προσφυγής του φορολογουμένου στη Δικαιοσύνη, που οδηγεί σε στέρηση της δικαστικής προστασίας σε όσους δεν μπορούν να πληρώσουν.
2. Άμεση Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
3. Επαναφορά αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ
4. Θεσμοθετούμε τη «νέα σεισάχθεια» για τη ρύθμιση των λεγόμενων «κόκκινων δανείων», που είναι προϋπόθεση για την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών, την αποκατάσταση της ρευστότητας, την ανακούφιση και την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας.
Ο Αλέξης Τσίπρας, στη συνέχεια παρουσίασε ενέργειες που θα έχουν ως στόχο την κάλυψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία: 
«Ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας και τραπεζών ειδικού σκοπού
Επαναφορά κατώτατου μισθού. Αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό στα €751 για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας». ..............κ.λ.π.
πηγή.enikos.gr

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΤΟ 2015

 Η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και στα εισοδήματα του 2015 ειναι το πρώτο μέτρο που δρομολογήθηκε για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό του 2015, ύψους 2 δις ευρώ, στο οποίο επιμένουν οι δανειστές, όπως διαφάνηκε στο χθεσινό  Eurogroup και παραδέχθηκε ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης.  .......
πηγή. η ναυτεμπορική.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Παρά τις ενστάσεις που εξέφρασε η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για την απόφαση του ΣτΕ για την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου, το υπουργείο δημοσιοποίησε το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου, για την αναστολή -και επισήμως- της κυριακάτικης λειτουργία των καταστημάτων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης.

Tο υπουργείο Ανάπτυξης δημοσιοποίησε το έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου αναφορικά με την απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας για αναστολή της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων σε δέκα περιοχές της χώρας με βάση πρόσφατη υπουργική απόφαση.

Όπως αναφέρει το έγγραφο: Σας γνωρίζουμε ότι, με την υπαριθμ. 307/2014 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας, αναστέλλεται η εκτέλεση της υπαριθμ. Κ1-1119/7-7-2014 αποφάσεως του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της κατ΄ αυτής ασκηθείσας αίτησης ακυρώσεως..
πηγή.in.gr

ΕΓΙΝΑΝ ΟΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Η  Διεύθυνση  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της  Γ. Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  προέβη στην διόρθωση των δόσεων   στα ειδοποιητήρια πληρωμής  του ΕΝ.Φ.Ι.Α .Έτσι  εμφανίζονται πλέον 6 δόσεις αντί των 5. Η πρώτη δόση πληρώνεται μέχρι 30/9/2014 και η τελευταία  27/2/2015. Όσοι έχουν πληρώσει την  πρώτη δόση τον Αύγουστο  εξοφλείται η Α' δόση του Σεπτεμβρίου και εάν το ποσό υπερβαίνει την Α' δόση εξοφλείται και μέρος από την 2η δόση του Οκτωβρίου 2014.