Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

Αναρτήθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς των  φορολογουμένων τα εκκαθαριστικά του  ΕΝ.Φ.Ι.Α. Επίσης  στην εφαρμογή του Ε9 διατίθεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ειδοποίησης πληρωμής του φόρου.ΠΟΛ.1186/2014-ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ε9 ΕΤΩΝ 2011,2012,2013

 Με την Πολ.1186/31.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014 " δίδονται διευκρινίσεις  για την μη επιβολή προστίμων στις εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 των ετών 2011,2012 και 2013 και για της διορθώσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α.
 Ειδικότερα,
*  Σε όσες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων υπεβλήθησαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 ή υποβάλλονται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2014, για τη διόρθωση της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), εφόσον προκύπτει ποσό φόρου ακίνητης περιουσίας για καταβολή ή το ποσό του φόρου είναι μηδενικό.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το πρόστιμο και τυχόν διαφορά μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ δεν αναζητείται από τη Φορολογική Διοίκηση.
 *  Ειδικά για το έτος 2014, λόγω πρώτης εφαρμογής του ΕΝΦΙΑ, ορίστηκε ότι μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2014, ο φορολογούμενος μπορεί να διορθώσει τα στοιχεία των ακινήτων του μετά την έκδοση της δήλωσης/πράξης διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ χωρίς την επιβολή προστίμων και τόκων. Δηλαδή ο φορολογούμενος μπορεί, με δήλωση στοιχείων ακινήτων, να εισάγει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου του καθώς και να μεταβάλει στοιχεία ακινήτων ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στη δήλωση ΕΝΦΙΑ - πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου............
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1186/2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb2RiZ05QdDFxVWs/edit

Πέμπτη, 31 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

31.7.2014
 Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με τον υπολογισμό του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων σε περιπτώσεις που τα δηλωθέντα στοιχεία στο Ε9 είναι ασαφή και προκειμένου να μην δημιουργείται αδικαιολόγητη σύγχυση στους φορολογουμένους, από την Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επισημαίνονται τα εξής:
Οι φορολογούμενοι, όπως είναι γνωστό, είχαν τη δυνατότητα να ελέγξουν και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία των ακινήτων τους, προκειμένου η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ να πραγματοποιηθεί με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση την 01/01/2014. Ιδιαίτερα φέτος, πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου φόρου, λήφθηκε μέριμνα ώστε ο χρόνος να είναι επαρκής.
Σε κάθε περίπτωση, αν ορισμένοι φορολογούμενοι δεν μερίμνησαν να συμπληρώσουν έγκαιρα τα στοιχεία όπως κατ’ επανάληψη είχε ζητηθεί, με αποτέλεσμα να διενεργηθεί εκκαθάριση με βάση παραδοχές ή να μην απεικονίζεται η ορθή περιουσιακή τους κατάσταση, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμων και χωρίς κυρώσεις διορθωτικών δηλώσεων μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2014.Τονίζεται, επίσης, ότι έχει ήδη υλοποιηθεί πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης ώστε για ορισμένες περιπτώσεις να μειωθεί η επιβάρυνση.

TΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2014

Τέθηκε σε λειτουργία από την Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ   η εφαρμογή για την  υποβολή των τροποποιητικών Δηλώσεων  Φορολογίας Εισοδήματος  Οικ. έτους 2014.

ΠΟΛ.1185/2014-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με την Πολ. 1185/30.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2074/30.7.2014
  τεύχος  Β' ) με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014. "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
                    αποφασίζουμε
1. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
2. Στις περιπτώσεις, στις οποίες η μηχανογραφική εκκαθάριση πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1184/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, επί της δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου αναγράφεται ότι ο τρόπος υπολογισμού του φόρου έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1185/2015.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWQ2aDhjVElla1U/edit 

ΠΟΛ.1184/2014-ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Ε9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α

Με την Πολ. 1184/30.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2074/30.7.2014
  τεύχος  Β' ) με θέμα " Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε
Για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχανογραφικά οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.:
1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.
2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).
3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο......
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1184/2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNWQ2aDhjVElla1U/edit 

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"
Το πολυνομοσχέδιο των 216 σελίδων περιλαμβάνει 232 άρθρα και αποτελείται από  6 ενότητες.
Στο πρώτο μέρος  περιλαμβάνει τις φορολογικές διατάξεις του ΥΠΟΙΚ.
Ειδικότερα,
προβλέπει
  •   την απενεργοποίηση του ΑΦΜ εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα 
  •  την κατάργηση της εκκαθαριστικής δήλωσης στο τέλος του έτους για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στον ΦΠΑ. 
  • Την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τη σύσταση 400 οργανικών θέσεων προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες της και να λειτουργήσει ομαλά η Φορολογική Διοίκηση.
  •  οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών  καθώς και τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορούν το οικονομικό έτος 2014, λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του φόρου ακόμη και στην περίπτωση που συμπεριληφθούν σε εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
Δείτε το πολυνομοσχέδιο
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbUtzcWIwOTZkZzA/edit
Δείτε την αιτιολογική έκθεση.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQW5aMEFSSm1qWlU/edit

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΑΤΕΣΧΕΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), ανακοινώνει τα παρακάτω:
- Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για το έτος 2014, δε θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 30 Ιουλίου στις 11:00 π.μ.
- Προσωρινές δηλώσεις οι οποίες δε θα οριστικοποιηθούν μέχρι τότε, θα διαγραφούν.
- Η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού Εν.Φ.Ι.Α. στην εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Αυγούστου.
- Δυνατότητα διόρθωσης των ανωτέρω πράξεων θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων Εν.Φ.Ι.Α., με νεότερη ανακοίνωση.
 
Υπηρεσίες προς
Πολίτες

ΠΟΛ.1183/2014- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΕΡΔ. ΧΑΡΑΚ/ΡΑ

Με την Πολ.1183/28.7.2014  της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ με θέμα " Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται:
α) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που έχουν υποβληθεί μέχρι 31/12/2013:
α1) να πραγματοποιήσουν την επιστροφή συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού για όσες υποθέσεις δεν απαιτείται έλεγχος, εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αρχείου και στη συνέχεια να ενημερώσουν τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, απολογιστικά.
α2) Να διενεργήσουν μερικό έλεγχο (εφόσον απαιτείται) και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επιστροφής ή συμψηφισμού εντός εξήντα (60) ημερών συμπεριλαμβανομένης και της εκταμίευσης/ συμψηφισμού από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.
α3) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω έλεγχο κριθεί απαραίτητο να διενεργηθεί πλήρης έλεγχος, αυτός ολοκληρώνεται, εκταμιεύεται/συμψηφίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της εντολής ελέγχου.
β) Για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από 01/01/2014 και εφεξής, να καταβάλουν στους δικαιούχους εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής έγγραφου αιτήματος, το ποσό που απομένει προς επιστροφή μετά τη διενέργεια τυχόν συμψηφισμών με βεβαιωμένες οφειλές αυτών προς τη Φορολογική Διοίκηση. ............
 Δείτε ολόκληρη την Πολ1183/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM1RYaHZFV2VLU2M/edit

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤO ΓΚΙΣΕ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Ένα κολασμένο πεντάμηνο περιμένει εκατομμύρια φορολογούμενους έως το τέλος του έτους. Χωρίς ανάσα η εφορία απαιτεί κάθε μήνα να μπαίνει το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρωθεί ένα βουνό φόρων συνολικού ύψους 7.928 δισ. ευρώ.
Τα βάσανα αρχίζουν από την Πέμπτη. Λήγει η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος για 2.493 εκατομμύρια φορολογούμενους και εάν δεν πληρωθεί αρχίζουν να τρέχουν τόκοι και απειλές κατασχέσεων.
Ούτε λίγο ούτε πολύ, η πρώτη δόση των εκκαθαριστικών φόρου εισοδήματος, απαιτεί  κοντά στο 1.25 δισ. ευρώ. Ο μέσος φόρος για όσους δεν έχουν λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό είναι 1.503 ευρώ.
Την Παρασκευή χτυπά η καμπάνα του ΕΝΦΙΑ. Με ενάμιση μήνα καθυστέρηση, η οποία στοίχισε την απώλεια μιας δόσης για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ξεκίνησε  η εκκαθάριση του φόρου. Τα ραβασάκια θα αρχίσουν να ανεβαίνουν σταδιακά στο Taxisnet από την 1η Αυγούστου. Περισσότεροι από 6 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα αρχίσουν να λαμβάνουν ενημερωτικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο ότι εκδόθηκε το εκκαθαριστικό του και θα πρέπει να το αναζητήσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του Ε9 για να αρχίσουν να πληρώνουν σε πέντε δόσεις έως το τέλος του έτους, περίπου 2, 65 ευρώ.
πηγή. τα νέα-enikos.gr

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

8 ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ

Από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της δασμοαποφυγής περνάει η έγκριση της τρόικας για τις φοροελαφρύνσεις που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Η τρόικα δεν έχει αντίρρηση να αλλάξει το φορολογικό μείγμα στην Ελλάδα, έχει, όμως, εντολές να μην αποδεχθεί αποκλίσεις από τους δημοσιονομικούς στόχους για κανένα από τα έτη του προγράμματος σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα.
«Βάλτε δικούς σας επιμέρους στόχους, βρείτε τι πάει στραβά στις κατηγορίες φόρων που πέφτουν έξω, καλύψτε τη διαφορά και μετά θα μιλήσουμε για διαφοροποίηση του φορολογικού μείγματος». Αυτό το μήνυμα στέλνουν οι ελεγκτές στην Αθήνα, οι οποίοι επιστρέφουν για συζητήσεις στις 15 Σεπτεμβρίου, έχουν όμως το θέμα των φοροελαφρύνσεων στο τέλος της μακράς ατζέντας τους.
πηγή.enikos.gr

Κυριακή, 27 Ιουλίου 2014

ΟΙ 8 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Μέτρα κατά φοροφυγάδων, πιο σκληρό «πόθεν έσχες» - Και δικαστικοί στην κεντρική επιτροπή ελέγχου βουλευτών και υπουργών.
Αφαίρεση ΑΦΜ από επιχειρήσεις και επαγγελματίες που συστηματικά φοροδιαφεύγουν, κατάργηση εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, πρόσληψη 400 φοροελεγκτών και αναμόρφωση του πλαισίου για το «πόθεν έσχες»  προβλέπουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής στο πολυνομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή .
Το πιο σκληρό μέτρο αφορά την αφαίρεση του Α.Φ.Μ που θα οδηγήσει ουσιαστικά σε κλείσιμο όλων όσοι κατά σύστημα φοροδιαφεύγουν. ......
πηγή.το βήμα.

Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΓΙΑ 400.000 ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

«Μπιλιετάκι» από την εφορία θα πρέπει να περιμένουν πλέον περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πλήρωσαν το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων(ΕΕΤΑ) για το 2013. Η ΔΕΗ απέστειλε τα σχετικά ανεξόφλητα ποσά στις αρμόδιες ΔΟΥ οι οποίες είναι αρμόδιες πλέον να εισπράξουν τα ποσά. Η ημερομηνία πληρωμής του γνωστού «χαρατσιού» έληξε την Παρασκευή και οι οφειλέτες θα έχουν να κάνουν πλέον με την εφορία και τις προσαυξήσεις ανάλογα με το χρόνο που δεν θα γίνεται η εξόφληση.
Η ΔΕΗ διευκρίνισε ότι:
  • Όποιος πελάτης εξοφλήσει μετά την 25η Ιουλίου 2014 λογαριασμό που έχει λήξει, τυχόν ανεξόφλητο ποσό ΕΕΤΑ που περιλαμβάνεται σε αυτόν, δεν θα αποτελεί πλέον οφειλή στη ΔΕΗ, καθώς αυτό θα έχει μεταφερθεί στην Εφορία. Το ποσό αυτό δεν θα χαθεί, καθώς θα πιστωθεί στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί από τον Αύγουστο 2014 και μετά. Το πιστωτικό ποσό θα εμφανίζεται διακριτά στον λογαριασμό αυτό και πιο συγκεκριμένα με το λεκτικό «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΕΤΑ ΔΟΥ».
  • Αν από την παραπάνω πίστωση προκύψει επιστροφή ποσού για τον πελάτη και επιθυμεί την άμεση καταβολή του, τότε μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ, προσκομίζοντας ένα πρόσφατο λογαριασμό και την αστυνομική του ταυτότητα - ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο. Για τη διευκόλυνσή τους οι ανωτέρω πελάτες - πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ - είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, καλώντας στο 11770.
Το 2013 ήταν η τελευταία χρόνια που εισπράχθηκε το τέλος ακινήτων μέσω των λογαριασμών ρεύματος καθώς από εφέτος εφαρμόζεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ο ΕΝΦΙΑ θα αρχίσει να πληρώνεται από τα τέλη Αυγούστου και σε πέντε δόσεις χωρίς καμιά εμπλοκή της ΔΕΗ.
πηγή.ημερήσια

Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Δ12 Α 1109216 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με την  Δ12 Α 1109216 ΕΞ/ 24.7. 2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με  θέμα  "Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
 Ο φορολογικός συντελεστής 13% εφαρμόζεται επί των κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ανεξάρτητα από τον τόπο και τον τρόπο (λιανικώς ή χονδρικώς) πώλησης των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων. Επομένως τα έσοδα των παραγωγών γεωργικών, πτηνοτροφικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται είτε από την πώληση των προϊόντων που παράγουν είτε από την εξαγωγή τους, φορολογούνται με φορολογικό συντελεστή 13%.
 Δείτε ολόκληρη την Δ12 Α 1109216 ΕΞ 2014
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paEdDcnc2dG44b28/edit

Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

Με την  Αρ. Πρωτ.:Δ12Α 1109224 ΕΞ /24-7-2014 της  Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Γίνεται δεκτό ότι οι αμοιβές που λαμβάνουν τόσο οι ασκούμενοι δικηγόροι όσο και οι σπουδαστές, που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, κατά το διάστημα της άσκησης, φορολογούνται με την κλίμακα της περ. α΄ της παρ.1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994 για τη χρήση του 2013 (κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων). Επομένως, τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις δύο αυτές κατηγορίες (ασκούμενοι δικηγόροι και σπουδαστές) και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά την αρχική φορολογική τους δήλωση για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφα τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος με αίτησή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να διενεργηθεί νέα εκκαθάριση σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Δείτε ολόκληρη την  Δ12Α 1109224 ΕΞ 2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pLUVjckg5c1V1Q2c/edit