Κυριακή, 7 Φεβρουαρίου 2016

ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Χωρίς καμία φορο-ελάφρυνση για τους μισθωτούς και συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα αλλά με περισσότερους φόρους για όσους εισπράττουν ενοίκια και μάλιστα από το πρώτο ευρώ και φοροελαφρύνσεις για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες ως «αντίδωρο» στις επιβαρύνσεις που προβλέπει το ασφαλιστικό, σχεδιάζει η κυβέρνηση το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.
Το κυβερνητικό σχέδιο με τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που βρίσκεται στα χέρια του κουαρτέτου των Θεσμών και εξετάζεται φέρνει:
• Μεγαλύτερες φοροεπιβαρύνσεις σε μισθωτούς με ετήσια εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ. Πρόκειται για περίπου 26.000 φορολογουμένους και που θα δουν τον φορολογικό λογαριασμό τους να «φουσκώνει» εάν περάσουν από τους Θεσμούς και τη Βουλή οι ανατροπές στη φορολογία των εισοδημάτων.
• Περισσότερους φόρους σε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που εμφανίζουν στην εφορία εισοδήματα πάνω από 41.000 ευρώ τον χρόνο. Κατακόρυφη αύξηση της φορολογίας για 1,7 εκατ. φορολογουμένους που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο τηςημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113906814

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Το εναλλακτικό αυτό σενάριο προβλέπει τρεις ξεχωριστές φορολογικές κλίμακες, μία για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, μία για καθαρά κέρδη από ατομικές επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα και μία για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα. Βάσει του σεναρίου αυτού, το εισόδημα από κάθε μία εκ των τριών αυτών πηγών θα φορολογείται αυτοτελώς με τη δική του κλίμακα, δηλαδή τα εισοδήματα από περισσότερες της μιας πηγές δεν θα αθροίζονται για να υπαχθούν σε φόρο με ενιαία κλίμακα. .............
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του e-typos.com
http://www.e-typos.com/gr/oikonomia/article/165232/enallaktiko-senario-gia-treis-klimakes-forou-sta-eisodimata/

ΠΟΛ.1020/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

Με την Πολ. 1020 /21.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  " Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότησης της Ολομέλειας του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 137/2014 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΝΣΚ, σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή.
Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν ομόφωνα δεκτά τα εξής:
 α) Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 115 ν. 2238/1994, στην περίπτωση του εξωλογιστικού προσδιορισμού η προσωπική και εις ολόκληρον συνευθύνη με το νομικό πρόσωπο για τις, μετά την 1.12.1998, οφειλές αυτού, που προέκυψαν από ΦΠΑ κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, εκτείνεται σε όλους όσους διετέλεσαν διοικούντες του νομικού προσώπου και δη από το χρόνο που γεννήθηκε η υποχρέωση απόδοσης (καταβολής) του ΦΠΑ στο Δημόσιο και εντεύθεν, μέχρις εξοφλήσεως,
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1020/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHJBTVc0bWJkdmM/view?usp=sharing

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΠΟΛ.1019/2016- Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/5/2015 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Με  την  Πολ.1019/3.2.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών."  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.Ειδικότερα 
Η αναδρομική αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών καταλαμβάνει υποθέσεις που αφορούν θανάτους, που έχουν συμβεί, και συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν συνταχθεί, από 21-5-2015 και εφεξής καθώς και υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών με χρόνο θανάτου ή σύνταξης του συμβολαίου πριν την 21-5-2015, αλλά στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε από 21-5-2015, κατά τα προαναφερθέντα άρθρα 7, 8 και 40 του Κώδικα, ανεξάρτητα αν έχουν υποβληθεί οι οικείες δηλώσεις ή αν έχει εκδοθεί πράξη προσδιορισμού του φόρου ή αν εκκρεμεί η έκδοση πράξης ή αν έχει ήδη καταβληθεί ο φόρος κ.λπ..
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1019/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYzNfcy1IRlZ5aWc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1018/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 41322/2015

Με  την  Πολ.1018/3.2.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών οικ. 41322/2015 (ΦΕΚ Β'2604/03.12.2015) και παροχή σχετικών οδηγιών" διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Με τις διατάξεις της περ. α της παρ. 2 του ως άνω άρθρου, ορίζεται ότι με την έκδοση Αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές δήμων και περιφερειών στο Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι και βεβαιωμένες οφειλές υπέρ τρίτων στο Δημόσιο) δύναται να συμψηφίζονται με ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους δήμους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1018/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQ2FrVUhaaEw5cWs/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1017/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.408/2013 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Με  την  Πολ. 1017/3.2.2016   της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου."διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα..
Ειδικότερα
 Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας φωτοαντίγραφο της αριθ. 408/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Β' Τμήμα), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών.
 Με την εν λόγω γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι:
 Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 νομίμως επιβάλλονται εις βάρος της Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και μετά τον θάνατο του μοναδικού της εταίρου, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν επιβάλλονται εις βάρος των κληρονόμων του θανόντος μοναδικού εταίρου της.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1017/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbHo4OEFPcnV4LU0/view?usp=sharing

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ

 Φορολογικούς συντελεστές - σοκ έως και 60% για τα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια μισθωτών, συνταξιούχων και ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά και μεγάλες επιβαρύνσεις κατά τη φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια φέρνει η πρόταση την οποία κατέθεσε η κυβέρνηση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι από την πλευρά του, το κουαρτέτο εξέφρασε ενστάσεις για το φορολογικό σχέδιο της κυβέρνησης και ειδικά για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και τη μη ενσωμάτωσή της στη φορολογική κλίμακα.
Αν και είχε συμφωνηθεί να ενταχθεί η εισφορά αλληλεγγύης στη φορολογική κλίμακα, η κυβέρνηση επέλεξε να μην προχωρήσει σε κάτι τέτοιο και να διατηρήσει την έκτακτη εισφορά, ενώ παράλληλα επιβάλει ανώτατο φορολογικό συντελεστή 50%, δηλαδή συνολικό ανώτατο φορολογικό συντελεστή 58%. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο www. in.gr
http://news.in.gr/economy/article/?aid=1500056185

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ Ο.Ε.Ε.

Σε κοινή σύσκεψη των φορέων των λογιστών - φοροτεχνικών, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου του 2016, στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος υπό την προεδρία του κ. Κωνσταντίνου Κόλλια, προέδρου του ΟΕΕ, αποφασίστηκαν τα εξής: Απορρίπτουμε το προσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για το ασφαλιστικό, το οποίο έχει φορολογικό και δημοσιονομικό χαρακτήρα, και σε καμία περίπτωση ασφαλιστικό.  
 Ζητούμε την απόσυρση όλων των διατάξεων και την έναρξη διαλόγου με το Υπουργείο από μηδενική βάση.
 Προχωράμε σε αποχή από την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, από την ημέρα, που θα ανοίξει το σύστημα. Η αποχή θα είναι κυλιόμενη, δηλαδή η απόφαση για συνέχισή της θα ανανεώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
 Καλούμε τους λογιστές – φοροτεχνικούς να συμμετέχουν μαζικά στην αυριανή κινητοποίηση και στην αποχή από την υποβολή δηλώσεων. 

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΛΟΙΟ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματοβιοτέχνες) και ΕΣΕΕ (έμποροι)

www.dikaiologitika.gr
Σε απεργιακό κλοιό θα βρίσκεται σήμερα (4/2/2016) η χώρα η οποία παραλύει από την Γενική απεργία που έχει εξαγγείλει η  ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ καθώς και οι συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί φορείς όλης της χώρας (γιατροί , δικηγόροι, φοροτεχνικοί, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί κ.λ.π). για να διαμαρτυρηθούν για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που προωθεί  η κυβέρνηση. Στην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν επίσης η ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, Αστικές συγκοινωνίες και οι αγρότες κ.λ.π
(γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί, φοροτεχνικοί, διατροφολόγοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι).

www.dikaiologitika.gr
(γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί, φοροτεχνικοί, διατροφολόγοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι).

www.dikaiologitika.gr

(γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, οδοντίατροι, μηχανικοί, δικαστικοί επιμελητές, χημικοί, φοροτεχνικοί, διατροφολόγοι, γεωτεχνικοί, κτηνίατροι).

www.dikaiologitika.gr Στην πανελλαδική απεργία συμμετέχουν
ΓΣΕΒΕΕ (επαγγελματοβιοτέχνες) και ΕΣΕΕ (έμποροι)

www.dikaiologitika.gr

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ -ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

Προτάσεις «σοκ» για τη φορολογία εισοδήματος υπέβαλε στο κουαρτέτο η κυβέρνηση, με στόχο να καλύψει μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού κενού, άνω του 1,7 δισ. ευρώ, έως το 2018.
Ειδικότερα, κατά τη χθεσινή συνάντηση, παραδόθηκε στους δανειστές σχέδιο σύμφωνα με το οποίο σε όλες τις κλίμακες, εισοδήματος και κεφαλαίου, προστίθεται ανώτατος φορολογικός συντελεστής 50%.
Ετσι τα κλιμάκια διαμορφώνονται ως εξής:
* κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων: 22%, 32%, 42% και 50%, με βασικότερο σενάριο ο ανώτατος συντελεστής να ισχύσει για εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ
* κλίμακα ατομικών επιχειρήσεων - ελεύθερων επαγγελματιών: 26%, 33% και 50%
* κλίμακα εισοδημάτων από ενοίκια: 15%, 35% και 50%, αν και υπάρχει πρόταση να διατηρηθούν οι προηγούμενοι πιο χαμηλοί συντελεστές (11% και 33%) και τα έσοδα να αναπληρωθούν με τη θέσπιση προκαταβολής για τα ποσά ενοικίων που θα εισπράξουν στο μέλλον οι ιδιοκτήτες.
Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου με την ανωτέρω πρόταση είναι όπως εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία περί τα 600 - 700 εκατ. ευρώ.
 Η εναλλακτική
Θα πρέπει ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι στο τραπέζι με τους δανειστές έχει ήδη πέσει ως εναλλακτική και πρόταση για ενιαία φορολογική κλίμακα, στην οποία θα ενταχθούν τα εισοδήματα από όλες τις πηγές και όπου επίσης ο ανώτατος συντελεστής θα είναι στο 50%.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1062107/duo-senaria-sok-gia-ti-forologia-protathikan-stous-daneistes

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

                                                  Αθήνα,  1 Φεβρουαρίου 2016 
ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ 
Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013
Παρατείνεται μέχρι και τις 8 Οκτωβρίου 2016 η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»,  για συγκεκριμένες κατηγορίες του άρθρου 9 του νόμου. Η παράταση δόθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΕυκλείδηΤσακαλώτου,  του Υπουργού Περιβάλλοντος και   Ενέργειας ΠάνουΣκουρλέτηκαι του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΓιάννηΤσιρώνη, η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΟΡΟΣ ΕΩΣ 50% ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Σενάρια πολλών ταχυτήτων για τη νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύσει από φέτος για όλους τους φορολογουμένους άρχισε να επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, με τους φορολογικούς συντελεστές να ξεκινούν από χαμηλά 10% - 15% και να φθάνουν ακόμη και το 50% για τα μεγάλα εισοδήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στα σενάρια που εξετάζονται υπάρχει αφορολόγητο όριο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα ισχύει μόνο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα κινείται κοντά στα σημερινά επίπεδα των 9.550 ευρώ και θα «χτίζεται» με δαπάνες που πραγματοποιούνται με πλαστικό χρήμα  .....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο  της ημερήσιας.
.http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113901861

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Ν.4360/2016-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/29.1.2016 τεύχος Α'  ο νόμος 4360/ 29.1.2016  των Υπουργείων Οικονομίας, Δικαιοσύνης και Οικονομικών,  με θέμα " Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης - πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών-μελών» και της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 2009 «Σχετικά με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) κατ εφαρμογή του άρθρου 11 της απόφασης - πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ."
 Κατεβάστε τον Ν.4360/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTzN2NjN5ay1Fd2c/view?usp=sharing

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015-Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ

Mε την Δ.Λ  Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 23.12.2015 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Διευκρινίσεις ως προς την απαλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο ευκαιριακών εκδηλώσεων του άρθρου 22.1.ιη' του Κώδικα Φ.Π.Α" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
α) Η εν λόγω απαλλαγή των ευκαιριακών εκδηλώσεων δεν αφορά μόνο την παροχή των υπηρεσιών αλλά και την παράδοση των αγαθών (όπως στην περίπτωσή σας παράδοση φαγητού) που πραγματοποιούνται στην εν λόγω εκδήλωση.
 β) Για την εφαρμογή της απαλλαγής απαιτείται έγκριση μετά από έλεγχο της υποβληθείσας αίτησης, ο οποίος συνίσταται στην συνδρομή των προϋποθέσεων που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την εφαρμογή των διατάξεων του ΦΠΑ.
 Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVWJLSGl0R0hVT2M/view?usp=sharing

ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Φ.Κ.ΣΤΟ ΚΡΑΣΙ

Με την Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 27.12016 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 115/28.1.2016 τεύχος Β')  με θέμα "Τροποποίηση της υπ'αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (ΦΕΚ.2785/Β') Α.Υ.Ο. «Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01-Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ.1872/Β) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» "ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Η εν λόγω  απόφαση μεταξύ άλλων προβλέπει.
1. Όλοι οι οινοπαραγωγοί οι οποίοι θα υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
 -       έως 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/02/2016 να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση αδειών φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή στα αρμόδια τελωνεία μόνο με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οινοποιείου. Με την υποβολή της αίτησης χορηγούνται άμεσα οι άδειες φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή.
-       έως 30/04/2016 να προσκομίσουν τα λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  2. Οι μικροί οινοπαραγωγοί που δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο καθεστώς της φορολογικής αποθήκης θα πρέπει:
-       έως την 15/2/2016 να υποβάλουν τη Δήλωση Αποθεμάτων στα αρμόδια τελωνεία
-       έως 29/04/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 30/06/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/08/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το επόμενο 1/4 των αποθεμάτων
-       έως 31/10/2016 να υποβάλουν Δήλωση ΕΦΚ για το εναπομείναν 1/4 των αποθεμάτων.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΦΚΦ Β 1012980 ΕΞ 2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUVlFYTJXdjJuUm8/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε. 
 Με σκοπό τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, o Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής, υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία -που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2016- για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
Επισημαίνεται ότι δεν θα δοθεί άλλη παράταση για το ζήτημα αυτό.

Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών είναι προς υπογραφή η σχετική απόφαση για την παράταση στην προθεσμία υποβολής των εκπρόθεσμων δηλώσεων διακοπής δραστηριότητας μέχρι τέλος Φεβρουαρίου.
Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση εντός των επόμενων ημερών.

ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11

Με την  απόφαση 3657/Δ9.997 του Υπουργού Εργασίας (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 112 /27.1.2016 τεύχος Β' ) παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής  για το 2016 του εντύπου Ε11(Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)
Δείτε την απόφαση.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUHo1RlJEazZXNWs/view?usp=sharing 

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 -ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο εκθλιπτικό δικαίωμα. " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
O εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου προσφέρει υπηρεσίες στον αγρότη - παραγωγό για την αμοιβή των οποίων αμείβεται σε είδος από τους αγρότες (είτε του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ), ενώ ταυτόχρονα ο εκμεταλλευτής ελαιοτριβείου θεωρείται αγοραστής για τη λαμβανόμενη ως αμοιβή, από τον αγρότη, ποσότητα αγροτικού προϊόντος. Για την παροχή υπηρεσιών του ελαιοτριβείου ο συντελεστής ΦΠΑ που αναλογεί από 20.7.2015 είναι ο κανονικός 23%. Η ποσότητα του αγροτικού προϊόντος που λαμβάνεται ως αμοιβή σε είδος από τον εκμεταλλευτή του ελαιοτριβείου α) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του ειδικού καθεστώτος. β) επιβαρύνεται με ΦΠΑ 13%, ως παράδοση αγροτικών προϊόντων από αγρότη του κανονικού καθεστώτος.
Δείτε ολόκληρη την  ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pMWV3aklIRWpnV2s/view?usp=sharing

Δ14Β 1082681 ΕΞ2015- ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

Με την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: Δ14Β 1082681 ΕΞ17.6.2015   της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από σύνδικο πτώχευσης." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
H αντιπαροχή που λαμβάνει ο οριζόμενος ως σύνδικος πτώχευσης υπάγεται σε κάθε περίπτωση σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον χαρακτηρισμό της αμοιβής αυτής ως δικηγορικής ή όχι.
Δείτε ολόκληρη την Δ14Β 1082681 ΕΞ2015.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcTV3YlJyLUtuY0U/view?usp=sharing

Δ14Β1061918ΕΞ2015-ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Με την Δ.Λ.  Αρ. Πρωτ: Δ14Β1061918ΕΞ29.4.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αμοιβή για παροχή υπηρεσιών από κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς."
διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
  Η αντιπαροχή που λαμβάνουν οι οριζόμενοι ως κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς υπάγεται σε ΦΠΑ, χωρίς να υφίσταται διαφοροποίηση από τον τρόπο που καλύπτεται η αμοιβή (είτε καταβάλλεται είτε από το ενεργητικό της εκκαθαριζόμενης περιουσίας ή καλύπτεται από τον προϋπολογισμό με την έκδοση σχετικών ενταλμάτων πληρωμής).
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. Δ14Β1061918ΕΞ2015
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pRm5KTmdoZ2o4b3c/view?usp=sharing

Ο.Ε.Ε-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, είχε ζητήσει την παράταση εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) για το φορολογικό έτος 2016, καθώς η εφαρμογή τους για το 2015 ήταν πρακτικά αδύνατη, λόγω καθυστέρησης έκδοσης της Λογιστικής Οδηγίας του Ν.4308/2014.
 Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Φορέα μας, ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Τρύφωνας Αλεξιάδης, διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΟΕΕ ότι στο επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, θα προβλεφθεί διάταξη με την οποία θα αρθεί  η υποχρεωτικότητα της εφαρμογής των ΕΛΠ για το φορολογικό έτος 2015.

ΠΟΛ.1015/2016-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Με την Πολ.1015 /26.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Στατιστικά κατώφλια έτους 2016 για την υποβολή δήλωσης Intrastat." διευκρινίζονται τα ακόλουθα
Ειδικότερα,
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 546/Γ4-51/15.1.2016 έγγραφο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προς την Υπηρεσία μας, τα στατιστικά κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2016 έως 31.12.2016, πάνω από τα οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση Intrastat, διαμορφώνονται ως εξής:
 α) Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000€) για τις αφίξεις και
 β) Ενενήντα χιλιάδες ευρώ (90.000€) για τις αποστολές.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1015/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZ3M0ajJndGh6OEE/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1014/2016- ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ

Με την Πολ. 1014 /25.1.2016 της  Γ.Γ.Δ.Ε.  του ΥΠΟΙΚ  με θέμα  "Δασμολογική κατάταξη και καθορισμός συντελεστή ΦΠΑ σε παρασιτοκτόνα προϊόντα για εξωτερική χρήση σε ανθρώπους ή σε ζώα" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙΙ του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», εφόσον σύμφωνα με τα ανωτέρω τα εν λόγω προϊόντα κατατάσσονται στη δασμολογική κλάση 3808, ο συντελεστής Φ.Π.Α. που εφαρμόζεται είναι εικοσιτρία τοις εκατό (23%).
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1014/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pV2MxdVpqWDFPRFk/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1013/2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ

Με  την  Πολ.1013/21.1.2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση της 22/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ."
διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την 22/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση της Α΄ Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους , που έγινε δεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών.
 Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, κοινωνία αστικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο εργασιών την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων, ως παγίων στοιχείων της υπ΄ αυτής ασκουμένης επιχειρήσεως, μπορεί να διενεργήσει, απ΄ ευθείας στο όνομά της, αποσβέσεις για τα εν λόγω ακίνητα, κατ΄ εφαρμογή της διατάξεως της περίπτ. στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 .
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1013/2016.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNDhPNGdSZkJKUFU/view?usp=sharing

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ΣΛΟΤ : Α.Π. 9/2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 9 ΕΞ 20.1.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Κόστος απόκτησης ενός ποδοσφαιριστή, είναι το ποσό των χρημάτων ή η ισοδύναμη αξία μετρητοίς, ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που καταβάλλεται/δίδεται από μια οντότητα για την απόκτηση του δικαιώματος χρήσης του.
Το κόστος αυτό περιλαμβάνει την αμοιβή της οντότητας από την οποία αποκτάται, αν υπάρχει και όλα τα λοιπά άμεσα σχετιζόμενα με τη συναλλαγή κόστη, όπως αμοιβές διαμεσολάβησης προς άλλη οντότητα, αμοιβές διαφόρων επαγγελματιών και φόροι.
Δείτε ολόκληρη την Α.Π. 9/2016 του ΣΛΟΤ. 
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paXBzaHR3WmI2VFU/view?usp=sharing

ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 -ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΠΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Mε την Δ.Λ. Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 21.1 2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα" Καταλογισμός Φ.Π.Α., μετά από έλεγχο, στο μη – κερδοσκοπικό σωματείο «…………..», λόγω μη υποβολής αιτήσεων για απαλλαγή εκδηλώσεων τις οποίες οργάνωσε για την οικονομική του ενίσχυση." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Όπως μας αναφέρετε στο έγγραφό σας, έχει ήδη εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. κατόπιν ελέγχου, από τη Δ.Ο.Υ. …….., ενώ όπως ενημερωθήκαμε προφορικώς έχετε υποβάλει ενδικοφανή προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. 
Η Υπηρεσία μας, όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄), «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», δεν είναι αρμόδια για την επανεξέταση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης. Αρμόδια Υπηρεσία προς τούτο είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016.

ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ

Mε την  Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ19.1. 2016  της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4172/2013" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα .
Ότι τα ποσά που καταβάλλονται από υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής εταιρείας στο κεντρικό του κατάστημα στην αλλοδαπή, ως δικαιώματα, αλλά και ως αμοιβές διοίκησης ή αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες δεν ενέχουν, με βάση τη δικαστηριακή νομολογία, μεταφορά περιουσιακού οφέλους από ένα πρόσωπο σε άλλο και συνεπώς δεν συνιστούν για το κεντρικό έσοδα. Επομένως, επί των ποσών αυτών δεν νοείται παρακράτηση φόρου.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ1 2016
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pNHQ4LThJRUpiSjQ/view?usp=sharing

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΑΚΙΝΗΤΑ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ(ΠΙΝΑΚΕΣ)

Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων μπορεί να «κουρεύτηκαν» κατά 4% έως 19% όμως οι στρεβλώσεις στην κτηματαγορά παραμένουν. Το άνοιγμα της «ψαλίδας» μεταξύ αντικειμενικών και εμπορικών τιμών παραμένει τεράστιο κυρίως στις λεγόμενες ακριβές περιοχές του λεκανοπεδίου. Και αυτό γιατί τα τελευταία χρόνια της κρίσης στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι εμπορικές τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει σημαντικά με αποτέλεσμα οι αντικειμενικές αξίες να τις ξεπερνούν και πάνω από 50%.
Ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών που έγινε και ισχύει από τις 21 Μαίου 2015, αυτές παραμένουν σε πολλές περιοχές υψηλότερες των εμπορικών τιμών σε ποσοστά 40%, 50%, 60% και 70% .
Από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η «ΗτΣ» για την Αττική μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών προκύπτουν τα εξής: ..........
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113897217

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016