Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.223 /2018-ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 223 ΕΞ 27.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Αναφορικά με το κόστος κτήσεως περιουσιακών στοιχείων, πάγιων ή αποθεμάτων, τόσο στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π., όσο και στο λογιστικό πλαίσιο των Δ.Π.Χ.Α. ισχύουν τα ακόλουθα:

ΣΛΟΤ: Α.Π.2171 /2018-ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ε.Λ.Π.

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2171  ΕΞ 3.4.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Πρώτη Εφαρμογή Ε.Λ.Π. " η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Το άρθρο  37 «Πρώτη Εφαρμογή» του Ν.4308/2014 εφαρμόζεται  κατά την έναρξη οποιασδήποτε λογιστικής περιόδου αποφασισθεί η μετάβαση, από το Λογιστικό Πλαίσιο των

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Α.Π.42830/2018-ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ(ΠΟΘΕΝ-ΕΣΧΕΣ)

Με την Α.Π. 42830/20.4.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα " Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3213/2003, όπως ισχύει" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρί περ. λι του ν.3213/2003, όπως ισχύει, μεταξύ των υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι

ΠΟΛ.1071/2018- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ

Με την  Πολ. 1071/16.4.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  ΦΕΚ 1363/19.4.2018 τεύχος Β' με θέμα " Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet " ορίζονται  τα  ακόλουθα. 
 Ειδικότερα
                                 αποφασίζουμε
 Τον καθορισμό τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., ως εξής:

ΠΟΛ.1075/2018-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000€

Με  την  Πολ.1075/18.4.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα "   Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017 "διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα. 
  Ειδικότερα    
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) υπ' αριθ. 130060/27.11.2017 (ΦΕΚ Β' 4158/29-11-2017) των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης,

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ.Ε. 2017

Δόθηκαν στην Δημοσιότητα οι " Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Φορολογικού έτους 2017.(ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ)
Κατεβάστε τις οδηγίες Eδώ.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΑXISNET ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π

Τέθηκε προ ολίγου σε λειτουργία η εφαρμογή του Ταxisnet για την υποβολή των Φορολογικών Δηλώσεων  Φ.Π. Φορολογικού έτους 2017.
( Έντυπα Ε1, Ε2, Ε3)

14ο ATHENS TAX FORUM 2018

Πραγματοποιείται σήμερα  Πέμπτη 19 Απριλίου 2018  στο  Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental το 14ο Athens Tax  Forum  του The American-Hellenic Chamber of Commerce (από 12:30  έως 20:30μμ ) με θέμα "Απόδοση Φορολογικής  Πολιτικής σε Περιβάλλον Παραοικονομίας ."
Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Ετήσιο Συνέδριο σύμφωνα με το Πρόγραμμα  εμπεριέχονται στις παρακάτω 4 ενότητες.
- Καλή φορολογική διακυβέρνηση: καταλύτης βιώσιμης ανάπτυξης και κίνητρο επιχειρηματικότητας

ΠΟΛ.1065/2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. 1022/2014 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Με την  Πολ.1065/2.4.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1324/18.4.2018  τεύχος  Β-'   με θέμα"Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
  Ειδικότερα
                       αποφασίζουμε 
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (179 Β΄)

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018

ΑΑΔΕ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΚΑΡΤΩΝ


                                      Αθήνα, 18 Απριλίου 2018
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
 Εντός των προσεχών ημερών, αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης, που υπέγραψε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, μέσω της οποίας η ΑΑΔΕ θα παρέχει στους φορολογουμένους τη δυνατότητα να πληρώνουν βεβαιωμένες αρρύθμιστες οφειλές, Φυσικών και Νομικών προσώπων, με τη χρήση καρτών πληρωμών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΕΕ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Ε3 ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΩΝ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ


Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας χαιρετίζει την έκδοση της ΠΟΛ.1072/16-4-2018 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, σχετικά με την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017.
 Σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 2873/2000, όπως ισχύει, και την ΠΟΛ.1008/2011, το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά από λογιστή – φοροτεχνικό με τους κωδικούς του και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) για:

ΠΟΛ.1067 /2018-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ 1124/2015 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ


Με  την  Πολ. 1067/12.4.2018   της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1320/17.4.2018 τεύχος  Β-'  με θέμα" Τροποποίηση της ΠΟΛ 1124/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄) " τα  ακόλουθα..Ειδικότερα
 Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 4449/2017».
 Δείτε ολόκληρη την Πολ.1067/2018 Εδώ.

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

ΠΟΛ.1068/2018-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ.Ε 2017- E1, Ε2, E3, Ε16 & ΣΥΝΥΠΟΒ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Με την Πολ.1068/12.4.2018 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1319/17.4.2018  τεύχος  Β-' με θέμα " Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. "ορίζονται  τα  ακόλουθα.
 Ειδικότερα
 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
 1. Οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017, των  υπόχρεων της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του ν.4172/2013, υποβάλλονται υποχρεωτικά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου

ΠΟΛ.1073/2018-ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με την Πολ. 1073/17.4.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Παροχή οδηγιών για την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 (Α' 5) αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 18, 19 και 72 παρ. 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας- Κ.Φ.Δ., Α' 170)"διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα  
Με την παρούσα παρέχονται οδηγίες για την άμεση και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 397 και 398 παρ. 1 του ν. 4512/2018 ως προς την κοινοποίηση των εντολών ελέγχου. 

ΠΟΛ.1072/2018-ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 & ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤ ΦΟΡΟΛ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με  την  Πολ. 1072/16.4.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017 " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα,
ΓΕΝΙΚΑ
Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2017 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 καθώς και τις ατομικές

Δ.Τ ΑΑΔΕ- ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ 
Σε συνέχεια της κοινοποίησης του νέου εντύπου Ε3 με την ΠΟΛ.1044/2018 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με εγκύκλιο που δημοσιεύεται σήμερα, παρέχονται πρόσθετες και αναλυτικές οδηγίες για τον ομοιόμορφο τρόπο συμπλήρωσης του εντύπου, ανά πίνακα - Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα και της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017 - τα οποία συντάχθηκαν ύστερα και από εκτενή διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

Α.Π. Δ.15/Δ΄/619/15/2018-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Η /ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Με την Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/619/15/13-04-2018 του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π.με θέμα "Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα, 
Απαντώντας στο αριθ. ΔΙΕΙΣΦ.ΜΜ/24/14599/4-1-2018 έγγραφό σας, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ από μέλη εταιρειών ή/και διαχειριστών, καθώς και σε θέματα που αφορούν στην ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων και προσώπων που έχουν αγροτικό εισόδημα ενώ παράλληλα ασκούν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Κυριακή, 15 Απριλίου 2018

ΣΟΚ ΑΠΟ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ


Αντιμέτωπη με ένα νέο διπλό κύμα φοροκαταιγίδας βρίσκεται η ελληνική οικονομία και κοινωνία. Από την μία πλευρά η κυβέρνηση δρομολογεί την αλλαγή των αντικειμενικών αξιών που οδηγεί στα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ, τα οποία θα επιφυλάξουν αρνητικές εκπλήξεις για μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών, και από την άλλη πλευρά θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται ο νέος γύρος ασφαλιστικών "χαρατσιών" (επικουρικό, εφάπαξ, αποδείξεις δαπάνης, κατάργηση έκπτωσης 15% και αύξηση αγροτικών εισφορών 2% ).

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018

ΠΟΛ.1069/2018-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ & ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π(ΕΝΤΥΠΟ Ν)

Με  την  Πολ.1069/19.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 "  διευκρινίζονται  τα ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της ΠΟΛ.1057/2018 Απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 1137), με την οποία ορίσθηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α.Π.40597/2018-ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 50.000€

Με την Α.Π. 40597/13.4.2018 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρησης Ιδιωτικού  Χρέους  με θέμα " Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα 
Στις 29 Νοεμβρίου 2017 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ' αριθμ. 130060/27.11.2017 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β',4158/29-11-2017) «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α' 62)».
 Με την παρούσα σας κοινοποιούμε διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή της ως άνω ΚΥΑ:

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

 Κατατέθηκε σήμερα το απόγευμα στην Βουλή   Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ   με θέμα "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις"  στο οποίο  περιλαμβάνοναι και φορολογικές διατάξεις 
 Ειδικότερα              
Οι κυριότερες φορολογικές αλλαγές που επέρχονται με το παρόν  Σ/Ν  απαριθμούνται κατωτέρω:

Ν.4532/2018-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2015/1794 & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4532/2018 -ΦΕΚ 63/5.4.2018 τεύχος  Α΄ με θέμα " Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις "
 Ειδικότερα,
 Με το άρθρο 30 του εν λόγω νόμου ορίζονται τα  κατωτέρω:
1. Επανακαθορίζεται, από 1.2.2018, η διαδικασία για την καταχώρηση, τη μετάδοση, την ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή τη διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, καθώς και ο τρόπος τιμολόγησης των πράξεων αυτών. 

Τρίτη, 10 Απριλίου 2018

ΞΗΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Βόμβα μεγατόνων θα τραντάξει συθέμελα τον νέο ασφαλιστικό φορέα, τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει αντισυνταγματικές «ζωτικές» διατάξεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης ξηλώνοντας ουσιαστικά τον νόμο Κατρούγκαλου.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες στη διάσκεψη της Ολομέλειας του ΣτΕ την προηγούμενη Παρασκευή, παραμονή του Λαζάρου, οι σύμβουλοι με ψήφους 17 υπέρ, 8 κατά δικαίωσαν τους κλάδους των ελεύθερων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων επιστημόνων που προσέφυγαν στο ανώτατο δικαστήριο κρίνοντας αντισυνταγματική:

Κυριακή, 8 Απριλίου 2018

ΑΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ - ΠΩΣ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ


Η Μεγάλη Παρασκευή  δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την ημέρα η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση τους κλάδους των μισθωτών για τους οποίους προβλέπεται η εν λόγω ημέρα ως  αργία, βάσει  ειδικών διατάξεων (διατάγματα, υπουργικές  αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις κλπ).

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.338/2018-ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.338  ΕΞ 27.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα " Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά Βιβλία " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Σύμφωνα με την παράγραφο 17.1.1 της Λογιστικής Οδηγίας ΕΛΤΕ, η οποία ερμηνεύει την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), η θεμελιώδης αρχή του δεδουλευμένου εφαρμόζεται ανεξαρτήτως της κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), ή της υποχρέωσης σύνταξης ισολογισμού.

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

ΣΛΟΤ: Α.Π.224/2018-ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΚΡΥΠΤΟΝΙΜΙΣΜΑ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.224  ΕΞ 27.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  "Εισφορα Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα" η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.  
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ΚΝ 2190/1920: «Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται μόνο από στοιχεία ενεργητικού που μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης».

ΣΛΟΤ: Α.Π.115 /2018-ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Με την  Αριθμ. Πρωτ.115  ΕΞ 27.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Έκδοση Στοιχείων  " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Με το άρθρο 38 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ), από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1, της παραγράφου Ε του Ν 4093/2012 (ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερμηνευτική εγκύκλιος ή οδηγία έχει εκδοθεί

ΣΛΟΤ: Α.Π.36 /2018-ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ & ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 36  ΕΞ 20.3.2018 του ΣΛΟΤ με θέμα  " Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος " η  απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι.   
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
 Η παρακράτηση της εισφοράς δακοκτονίας προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του ΑΝ 112/1967.

Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018

Α. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1045538 ΕΞ 2018.-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΑΠΟ ΤΙΣ Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Με  την  Αριθμ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1045538 ΕΞ 20.3.2018  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ) - που δημοσιεύθηκε στο  ΦΕΚ 1171/30.3.2018  τεύχος  Β-' με θέμα " Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017/29-12-2017 (Β’ 4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018."ορίζονται  τα  ακόλουθα.                
Ειδικότερα
Μετά την παράγραφο 2 της με αριθμό ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1192795 ΕΞ 2017 (Β’ 4791) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. κατά το έτος 2018 και προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

ΜΕΧΡΙ 5/4/2018 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
O Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε απόφαση, με την οποία παρατείνεται μέχρι και την Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018, η εμπρόθεσμη υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών της ΑΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1022/2014, που αφορούν στο ημερολογιακό έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψιν τεχνικές δυσχέρειες, που εντοπίστηκαν κατά την υποβολή των καταστάσεων τις τελευταίες ημέρες.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *