Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014

Δ6Α 1107671 ΕΞ 2014- 4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟ 1/9/2014

 Με την  Αριθμ. Δ6Α 1107671 ΕΞ/22-7-2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2003/23-7-2014 τεύχος Β')  με θέμα " Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων"  ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
           αποφασίζουμε
Καθορίζουμε την 1−9−2014, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 23 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, Β΄ 1079 και Β΄ 1846) απόφασής μας.
Δείτε ολόκληρη την απόφαση.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3paWdQUjNpY181LWc/edit

ΜΕΧΡΙ 26/9/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ

24.7.2014
Η προθεσμία που είχε δοθεί μέχρι 25/07/2014 με το ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 2014 έγγραφό μας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής, παρατείνεται μέχρι την 26/09/2014.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες μπορούν, για τη διακοπή των εργασιών τους, σύμφωνα με τις 1030160/650/ΔΜ/ΠΟΛ.1068/19-3-2001, 1016769/389/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1028/21-2-2003 και 1053873/867/ΔΜ/ΠΟΛ.1071/28-5-2009 εγκυκλίους, να υποβάλλουν στον υπάλληλο του τμήματος ή γραφείου της Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, τη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, (έντυπο Μ4), μέχρι 26/09/2014.

ΠΟΛ. 1181/2014-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤ. 2014

Mε την Πολ.1181/23.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014" διευκρινίζονται ότι.
Ειδικότερα,
* Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων από τις οποίες δεν προκύπτει φορολογική υποχρέωση (μηδενικές ή πιστωτικές) ή τροποποιητικών δηλώσεων πληροφοριακού χαρακτήρα, ισχύει η παράγρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 βάσει της οποίας επιβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 4 παράγρ. 1 εδάφιο 1 του ν. 2523/1997 με τον περιορισμό το καταβλητέο σε κάθε περίπτωση ποσό να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.
* Υπενθυμίζουμε ότι με την ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 2523/1997, ΠΟΛ.1317/2.12.1997, είχε διευκρινισθεί ότι εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για να δηλώσει κάποιο στοιχείο με την παράλειψη του οποίου, δεν παρέβη κάποια φορολογική διάταξη, δεν επιβάλλεται πρόστιμο.  .....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1181/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pM2IwTFB6OTVWSVU/edit

Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2014

Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014-ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛ ΠΙΣΙΝΕΣ

Με την Δ.Λ.  Αριθ. Πρωτ: Δ12Α 1107659 ΕΞ 21.7.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "  Απαλλαγή των δεξαμενών κολύμβησης που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Στις πισίνες που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης, αφού αυτός επιβάλλεται πάνω στις αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης. Συνεπώς στις περιπτώσεις αυτές δεν πρέπει να συμπληρώνονται οι πισίνες στην δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1). ...........
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ. Δ12Α 1107659 ΕΞ 2014.
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pd3dtNFNCZ3FCclU/edit

Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 2014-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Με την Δ.Λ Αρ. Πρωτ: Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 22-07-2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα "Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε συμβολαιογραφικές πράξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν.4178/2013" διευκρινίζονται τα εξής.
Ειδικότερα,
 Δεδομένου ότι ο συμβολαιογράφος κατά τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 5 του ν. 4178/2013 και των άρθρων 4, 5 και 6 του ν.1562/1985, υποχρεούται να συντάξει σχέδιο συμβολαιογραφικού εγγράφου, το σχέδιο θα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, δηλαδή θα πρέπει να μνημονεύεται το πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., χωρίς βέβαια την αναγραφή του συγκεκριμένου πιστοποιητικού και την επισύναψη αυτού, ώστε, κατά τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου να συμπληρωθεί μόνο ο αριθμός αυτού και να επισυναφθεί τούτο.
Βεβαίως, η προσκόμιση του πιστοποιητικού ΕΝ.φ.Ι.Α. του άρθρου 54Α του ν.4174/2013 (φΕΚ 170 Α') είναι απαραίτητη από το δικηγόρο στο δικαστήριο κατά τη συζήτηση της αγωγής.
Δείτε ολόκληρη την   Δ13 ΦΜΑΠ 1107404 ΕΞ 2014
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZEpmTkdRdldzbVk/edit

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 2 ΔΙΣ € "ΚΡΑΧ " ΣΕ 23 ΤΑΜΕΙΑ

Στην κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων προχωρά η κυβέρνηση από τις αρχές του επόμενους έτους ενώ παράλληλα επιχειρεί μια καταγραφή της «τρελής» λίστας με έμμεσες επιβαρύνσεις των πολιτών οι οποίες στην πλειοψηφία τους δεν έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων θα τινάξει στον αέρα κυρίως τα επικουρικά ταμεία.
Ο κατάλογος που έχει δημιουργηθεί από μια πρώτη καταγραφή αναφέρει 199 φόρους υπέρ τρίτων, οι 93 εκ των οποίων σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, οι 40 επιβαρύνουν την τουριστική αγορά και 25 καταβάλλονται υπέρ διαφόρων νομικών ενώσεων.
Όπως αναφέρει το Εθνος, το ξήλωμα της παράλογης πολλές φορές λίστας ξεκίνησε με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, συνεχίζεται με τη νομοθετική ρύθμιση που προωθεί το υπουργείο Εργασίας για φόρους υπέρ τρίτων που αποτελούν έσοδα επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων και θα κορυφωθεί τον Σεπτέμβριο με την επικαιροποιημένη λίστα των φόρων που ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης για να τη θέσουν υπόψη της τρόικας.
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113314367

Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ε40 / 573/2014 ΙΚΑ- ΤΑ 20€ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π.Δ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Με το Γενικό Έγγραφο   με  Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 573/17.7.2014 τουΙΚΑ  με θέμα "Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ." ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Στους υπόχρεους εργοδότες θα υπενθυμίζεται κατά την υποβολή της Α.Π.Δ., στο αποδεικτικό παραλαβής, ότι « η εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καταβλητέα από τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) θα καταβληθεί ταυτόχρονα και παράλληλα με τις ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικής περιόδου 8/2014 ». ....
Δείτε το Γενικό έγγραφο  Ε40 / 573/17.7.2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWG5mUTVMY2E2R1U/edit

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ  Το εγχειρίδιο συνηθέστερων ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2014)
 Ειδικότερα,
 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  •  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
  • ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
  • ΜΗΤΡΩΟΥ
  • ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
  •  ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

                                                                                                        ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
 Δείτε όλες τις Ερωτήσεις - Απαντήσεις
 https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTlQwN3RlcFF4Zm8/edit

Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ-ΔΕΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Στον αέρα βρίσκονται τα έσοδα του κράτους καθώς ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός αδυνατεί να εισπράξει τους φόρους, ειδικά από την αρχή του έτους.
Στις μεγάλες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν 291 έλεγχοι (από στόχο 340). Βεβαιώθηκαν 91,5 εκ. ευρώ, από τα οποία στα δημόσια ταμεία έφτασαν 40,6 εκ. ευρώ
Τόσο ο φοροελεγκτικός όσο και ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός δεν κατάφεραν να κάνουν τους ελέγχους που είχαν προγραμματιστεί και να συλλέξουν τους βεβαιωθέντες φόρους και τα αναλογούντα πρόστιμα.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων για τους ελέγχους που έγιναν σε μεγάλες επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα με υψηλά εισοδήματα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, και τα έσοδα που έφεραν στα δημόσια ταμεία.
Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τους πλήρεις ελέγχους μεγάλων επιχειρήσεων μέχρι τις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί 250 και να έχει εισπραχθεί το 65% των βεβαιωθέντων ποσών.
Τελικά έγιναν μόνο 194 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 274,37 εκατ. ευρώ. Από αυτά εισπράχθηκαν 82,07 εκατ. ευρώ. Δηλαδή το ποσοστό εισπραξιμότητας μετά βίας προσέγγισε το 30%.
Σε επίπεδο μερικών ελέγχων μεγάλων επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν 291, όταν ο στόχος για το εξάμηνο είχε τεθεί στους 340. Βεβαιώθηκαν 91,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία στα δημόσια ταμεία έφτασαν 40,6 εκατ. ευρώ. Ετσι η εισπραξιμότητα των φόρων έφτασε στο 44,4%, έναντι στόχου 65%.
Οσον αφορά τους ελέγχους φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου, ναι μεν υπερκαλύφθηκε ο στόχος για τον αριθμό των ελέγχων, καθώς ολοκληρώθηκαν 377 από στόχο 307, αλλά οι εισπράξεις δεν ήταν οι προσδοκώμενες.
Συνολικά βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 93,2 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκε μόλις το 20,5%, έναντι στόχου 50%.
Εξάλλου συνεχίζεται η αλματώδης αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών, με αποτέλεσμα 2,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις να είναι «όμηροι» της Εφορίας, όπως αποκάλυψε χθες το «Εθνος της Κυριακής».
Αύξηση 6,2 δισ. ευρώ
Από τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκύπτει ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του έτους οι οφειλές αυξήθηκαν κατά 6,22 δισ. ευρώ και έφτασαν τα 67,25 δισ. ευρώ.
Μόνο τον Ιούνιο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους και πρόστιμα ύψους 1 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
• Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που κατέστη ληξιπρόθεσμο εντός του 2014, διαμορφώθηκε τον Ιούνιο στα 6,22 δισ. ευρώ.
• Το παλιό ληξιπρόθεσμο χρέος, δηλαδή αυτό που κατέστη ληξιπρόθεσμο έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2013, ανέρχεται σε 61,025 δισ. ευρώ.
• Οι εισπράξεις έναντι του παλιού ληξιπρόθεσμου χρέους ανήλθαν στο εξάμηνο στα 994 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις έναντι του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους διαμορφώθηκαν στα 739 εκατ. ευρώ.
Ενδεικτικό της αποτυχίας των ρυθμίσεων ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν τεθεί σε εφαρμογή είναι το γεγονός ότι από τα 67,25 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις μόλις 2,06 δισ. ευρώ, δηλαδή το 3% του συνόλου.
Από τα 2,06 δισ. ευρώ που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις, έχουν εξοφληθεί μέχρι στιγμής μόνο 665,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, από τα 2,6 εκατομμύρια των οφειλετών, έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις λιγότεροι από 153.000.
 πηγή.Ημερήσια

Κυριακή, 20 Ιουλίου 2014

ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΠΙΣΩ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η πρώτη δόση θα πληρωθείστις 31 Αυγούστου και όχιστις 31 Ιουλίου - Μικρότερεςοι επιβαρύνσεις για τα οικόπεδα
 Εναν μήνα πίσω πηγαίνει η πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων, ενώ η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση με βελτιώσεις στον υπολογισμό του φόρου των οικοπέδων ώστε να μην προκύψουν «τρελές επιβαρύνσεις» για τους ιδιοκτήτες γης που δεν έχουν κανένα έσοδο από μέρος της περιουσίας τους. Μέσα.στον Ιούλιο θα γίνει η εκκαθάριση  του νέου φόρου ακινήτων με την πρώτη δόση να πληρώνεται στις 31 Αυγούστου και όχι  στις 31 Ιουλίου, όπως αρχικά  είχε προγραμματιστεί απο το Υπουργείο Οικονομικών. ............

πηγή.το βήμα.

Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π

18.7.2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014.
Με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή, θα αποσαφηνίζεται ότι το ποσό του φόρου μειώνεται στη βάση των αποδείξεων δαπανών για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών, όπως επίσης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ανεξαρτήτως του χρονικού σημείου υποβολής της δήλωσης (όπως δηλαδή ισχύει και για τις εμπρόθεσμες δηλώσεις).
Κατά τα άλλα, διατηρούνται σε ισχύ οι κείμενες διατάξεις.

ΜΕΧΡΙ 30/11/2014 ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ Ε9 2011,2012,2013, & ΜΕΧΡΙ 30/9/2014 ΤΟΥ 2014

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με θέμα "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις." επέρχονται οι παρακάτω  φορολογικές αλλαγές.
Ειδικότερα
1α)  του άρθρου 23 του ν.3427/2005, όπως ισχύει, αναφορικά με την υποβολή, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα δήλωσης στοιχείων ακινήτων στα εξής κατά βάση σημεία: 
Ορίζεται η 16η Νοεμβρίου ενεστώτος έτους ως η καταληκτική ημερομηνία πραγματοποίησης των μεταβολών της περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, για τα νομικά πρόσωπα που δήλωσαν το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους της 1ης Ιανουαρίου 2011 με την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρμογών γραφείου.
Προβλέπεται ότι, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα αρχίζει εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς.
Ειδικά η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα οριζόμενα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα επί ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2014 (ήταν μέχρι 31 Μαΐου 2014) υποβάλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2014. (Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία ήταν μέχρι 30 Ιουνίου 2014).
- Οι οριζόμενες διατάξεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων, δεν εφαρμόζονται σε δηλώσεις στοιχείων ακινήτων, που υποβάλλονται μέχρι και την 30/11/2014 για τη διόρθωση δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των ετών 2011, 2012 και 2013, εκτός αν προκύπτει φόρος προς επιστροφή,
1β) Του άρθρου 32 του ν.3842/2010, όπως ισχύει, σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων, καθώς και νομικών οντοτήτων. 
2.    Ορίζεται, ως χρόνος έναρξης επιβολής των τόκων και προστίμων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, στις περιπτώσεις στις οποίες ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων ή υποβάλλει εκπρόθεσμη ή ανακριβή δήλωση και εξ αυτού του λόγου δεν διενεργείται εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α., η επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους. 
 3)Τροποποιείται και συμπληρώνεται το άρθρο 4 του ν.4223/2013, σχετικά με τον υπολογισμό του κύριου φόρου, ο οποίος αποτελεί μέρος του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). 
4) Προστίθεται στο άρθρο 6 του ν.4223/2013 διάταξη, σύμφωνα με την οποία, η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων από τους κληρονόμους για κληρονομιαία ακίνητα αρχίζει εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για αποποίηση της κληρονομιάς. 
5) Παρέχεται στους φορολογούμενους η δυνατότητα, ειδικά για το έτος 2014, να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν στοιχεία της δήλωσης ακινήτων, με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, μέχρι 30-11-2014. Εφόσον από την εκκαθάριση της δήλωσης αυτής, προκύπτει μείωση του φόρου μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) Ευρώ, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση αυτής πραγματοποιείται μετά τον έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης. Εάν, μετά την υποβολή της ανωτέρω τροποιητικής δήλωσης, υποβληθούν νέες τροποποιητικές δηλώσεις, μέχρι 30-11-2014, η σύνθεση της νέας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. και η εκκαθάριση της πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της Φορολογικής Διοίκησης, εφόσον από τη δήλωση προκύπτει μείωση φόρου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων καθορίζεται η μηχανογραφική σύνθεση των δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. κ.λπ. 
6)  Προβλέπεται ότι, τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τα αποδεικτικά ενημερότητας, που εκδόθηκαν την 6η Ιουνίου 2014, είναι ισχυρά
 Δείτε ολόκληρη την τροπολογία. 
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVG1RMW5JRmZ3bnc/edit

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν της υποβολής σχετικών ερωτημάτων στην Υπηρεσία μας και προκειμένου να μην υποβληθούν ενδικοφανείς προσφυγές εκπρόθεσμα, διευκρινίζουμε ότι η προθεσμία για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) δεν αναστέλλεται για το διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου, δηλαδή δεν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 61 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, η οποία αφορά τις προθεσμίες για την άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων, τα οποία προβλέπονται από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών

ΠΟΛ.1180/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με την Πολ.1180/16.7.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008(ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013(ΦΕΚ 170 Α΄), ορίζεται ότι.
 Ειδικότερα,
Προστίθεται ως βασικό αδίκημα και το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, άνω των 10000 € λόγω της σημασίας του εν λόγω αδικήματος στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Συνεπώς τα 4 βασικά αδικήματα φοροδιαφυγής είναι : Η μη υποβολή Δήλωσης, η μη απόδοση Φ.Π.Α, η έκδοση εικονικών στοιχείων και η μη καταβολή χρεών.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1180/2014.
https://docs.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdERIREIxWldFM1U/edit