Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας εξειδικευμένα για κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων συντελεστών (π.χ. με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας) επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών, όπως αναφέρει σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ημερήσιας.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=114412392

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ψηφίστηκε χθές από την ολομέλεια της Βουλής (πρακτικά ΝΗ΄) το σχέδιο νομου με θέμα "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις"
 Δείτε  το ψηφισθεν Νομοσχέδιο.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pWUZCeDR6eUVVZ1U/view?usp=sharing

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

 Με Δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα το Υπουργειο Οικονομίας και  Ανάπτυης γνωστοποεί τα κάτωθι:
                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Εππιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ».
 Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017.
                                                                    Από το Γραφείο Τύπου

Φ80000/οικ.2460/106- ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ

Mε την Εγκύκλιο  Αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.2460/106-20.2017  του Υπουργείου εργασίας κ.λπ. με θέμα  "Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 " διευκρινίζινται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, που υπάγονται ή θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της εισφοράς προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του συγκεκριμένου νόμου, εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά).
Δείτε ολόκληρη την Φ80000/οικ.2460/106.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdTdULWVyNkNubk0/view?usp=sharing

Φ.80000/οικ.60298/1472-ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΑΠΑΣ/ΜΕΝΩΝ

Με την απόφαση Αριθμ. Φ.80000/οικ.60298/1472/23.12.2016  του Υπουργείου Εργασίας κ.λ.π  (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ  Β'  4483/30.12.2016 ) με θέμα " Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ο.Γ.Α" .ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Από 1.1.2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και αυταπασχολουμένων, που υπολογίζονται με βάση το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων που καταβάλλονται με βάση το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85) καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές των εμμίσθων του ΕΤΑΑ που υπολογίζονται βάσει του άρθρου 38, καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.Δείτε ολόκληρη την Φ.80000/οικ.60298/1472.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUW9USTBqaWxYM1U/view?usp=sharin

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ Ε9

19-01-2017: Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων Ε9  έτους 2018 για μεταβολές περιουσιακής κατάστασης που πραγματοποιούνται από την 1/1/2017. (Δ.ΗΛΕ.Δ. Α.Α.Δ.Ε.)

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

ΠΟΛ.1008/2017-ΓΝΩΜ 275/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Με την Πολ.1008/16.1.2017  της Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης (Δ/νση Εισπράξεων) με θέμα "Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 275/2016 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το χαρακτηρισμό οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,
Με την ανωτέρω γνωμοδότηση έγινε ομόφωνα δεκτό ότι σε περίπτωση ύπαρξης βεβαιωμένης ληξιπρόθεσμης οφειλής σε βάρος εικονικής επιχείρησης, οι πραγματικοί υπόχρεοι που υποκρύπτονται δεν έχουν την ιδιότητα των συνυπόχρεων προσώπων κατά την έννοια του άρθρου 82, παρ. 1, εδάφιο α' του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974), διότι ευθύνονται ανεξαρτήτως από τα φαινόμενα πρόσωπα (εκείνα που εικονικά φέρονται ότι ασκούν την επιχείρηση) και κατά συνέπεια λαμβάνονται σε βάρος τους όλα τα προβλεπόμενα διοικητικά, ασφαλιστικά, αναγκαστικά και λοιπά μέτρα είσπραξης, αφού συνταχθεί ιδιαίτερη έκθεση ελέγχου όπου θα καταλογιστούν οι ανάλογες κυρώσεις και σ' αυτούς.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1008/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pS080ZW9jSHhxMms/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017-ΓΝΩΜ 249/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε

Με  την   Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 16.1. 2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Κοινοποίηση της αριθ.249/2016 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τη φορολόγηση του αποθεματικού ανώνυμης εταιρείας, το οποίο σχηματίσθηκε κατά τις διατάξεις του ν.2238/1994 και, μετά τη μετατροπή της εταιρείας αυτής σε Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) μεταφέρθηκε ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια της τελευταίας, χωρίς να διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 " ορίζονται τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, κατά την, εν προκειμένω, προσήκουσα στενή γραμματική ερμηνεία των εφαρμοστέων διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του ν.2778/1999 το ρυθμιστικό πεδίο αυτών καταλαμβάνει και την υπό κρίση περίπτωση, καθόσον η διάταξη ομιλεί σαφώς περί υπολογισμού φόρου «επί του μέσου όρου των επενδύσεων πλέον των διαθέσιμων σε τρέχουσες τιμές», χωρίς να ποιείται καμία απολύτως διάκριση περί της προέλευσης και του τρόπου ή χρόνου σχηματισμού των τελευταίων. Αρκεί, δηλαδή, κατά τον κρίσιμο χρόνο φορολόγησης, το αποθεματικό να έχει ήδη καταστεί στοιχείο των διαθεσίμων της εταιρείας (ΑΕΕΑΠ), ως συμβαίνει και εν προκειμένω κατά το διδόμενο ιστορικό, ανεξάρτητα αν ο σχηματισμός του ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της μετατροπής του εταιρικού σκοπού.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pOFdITFJaVkNod1k/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1191/2016-ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με  την  Πολ.1191/21.12.2016 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4471/30.12.2016  )  με θέμα " Ορισμός του τύπου και του περιεχομένου του ειδικού στοιχείου της παρ. 3 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Το περιεχόμενο του ειδικού στοιχείου της παραγράφου 3 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, το οποίο εκδίδεται από αγρότες του ειδικού καθεστώτος για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών προς άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ή προς μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα ορίζεται όπως το υπόδειγμα που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.  ...........
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1191/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3penJwTXB4RFlMVm8/view?usp=sharing

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ 2017-ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ ΤΗΑ Α' ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Με την Δ.Λ   Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ13.1. 2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Αίτημα επιμήκυνσης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
 Oι διατάξεις της περ.ια’ της παρ.1 του άρθρου 145 του ν.4261/2014 ως ειδικότερες κατισχύουν των γενικών διατάξεων του Κ.Φ.Ε. (τόσο του προηγούμενου ν.2238/1994 όσο και του νεότερου ν.4172/2013), συνάγεται ότι το πρώτο έτος της ειδικής εκκαθάρισης του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος δύναται να ξεπερνάει τους δώδεκα (12) μήνες. Επομένως, θα πρέπει να υποβληθούν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα δύο (2) πρώτα έτη της ειδικής εκκαθάρισης (ήτοι, από 8.12.2013 έως 31.12.2014 και από 1.01.2015 έως 31.12.2015), με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013), με τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις περί εκπροθέσμου.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1006036 ΕΞ 2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pTm5aV1NQNWhWc0U/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1007/2017-ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν.Π. ΤΗΣ Ε.Ε

Με  την  Πολ. 1007/18.1.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τις υπηρεσίες της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013, οι οποίες παρέχονται στην Ελλάδα από μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Oι αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες που λαμβάνει, μέσω της μόνιμης εγκατάστασής του στην Ελλάδα, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, φορολογικός κάτοικος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
 Από την ως άνω απαλλαγή εξαιρούνται οι αμοιβές που λαμβάνουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους φορείς γενικής κυβέρνησης της παρ. 2 του άρθρου 64 και ως εκ τούτου, υπόκεινται σε παρακράτηση με συντελεστές 1%, 4% ή 8%, κατά περίπτωση, καθώς και οι αμοιβές για τεχνικά έργα, που λαμβάνουν τα υπόψη νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, οι οποίες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3%, βάσει της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 64. ...
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1007/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pbmxtUUFmaHJPVDA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1006/2017- ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43 /17.1.2017 τεύχος Β' η απόφαση Πολ. 1006/16.1.2017 της  Α.Α.Δ.Ε.  με θέμα " Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α' 240)ζ "

ΜΕΧΡΙ 7/2/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 Με τροπολογία που κατατέθηκε χθές στην Βουλή στο σχέδιο νόμου με θέμα "Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις" παρατείνεται μέχρι τις 7-2-2017 (από 23-1-2017 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υπαγωγής κατηγοριών φορολογουμένων στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών (άρθρα 57-61 του ν. 4446/2016), μέσω της υποβολής των προβλεπόμενων δηλώσεων.
Δείτε ολόκληρη την τροπολογία.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pUGt2SVZtLXROeWM/view?usp=sharing

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Αναδρομικές χρεώσεις με υπέρογκα ποσά ασφαλιστικών εισφορών θα υφίστανται πλέον όσοι επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες εντοπίζονται, κατόπιν φορολογικών ελέγχων, να έχουν υποπέσει σε παραβάσεις φοροδιαφυγής. Οι οφειλές ασφαλιστικών εισφορών δεν θα είναι οριστικές πριν παραγραφεί το δικαίωμα του Δημοσίου να διενεργήσει φορολογικό έλεγχο.  ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της ναυτεμπορικής.
http://www.naftemporiki.gr/finance/story/1194478/epipleon-eisfores-gia-epaggelmaties-pou-forodiafeugoun 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ.Ο.Υ

Με την απόφαση Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1186555 ΕΞ21.12. 2016  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ. "ορίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
             αποφασίζουμε
Ορίζουμε ότι οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν τα κατωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις:

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/ΑΑΔΕ
Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε Απόφαση για τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων και τη ρύθμιση λοιπών θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Πέμπτου «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61), του ν. 4446/2016 με το ακόλουθο περιεχόμενο:
                                                                  «ΜΕΡΟΣ Α’
                                          ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
                                                                       Άρθρο 1
                                                     Υποβολή και εκκαθάριση δηλώσεων
 1. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο κατά την κείμενη νομοθεσία προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
 2. Οι δηλώσεις που υποβάλλονται χειρόγραφα, υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα.
 3. Επί του σώματος των χειρόγραφα υποβαλλόμενων δηλώσεων αναγράφεται ρητά ότι «η δήλωση υποβάλλεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 61 του ν. 4446/2016».
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ. της Α.Α.Δ.Ε.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pb21ESndLSzNoZkk/view?usp=sharing

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ: ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ

Ένα νέο φορολογικό πακέτο συζητά η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Ο λόγος για το φόρο περιουσίας, ο οποίος θα παραμείνει στα... χαρτιά και θα τεθεί σε εφαρμογή μόνο εάν τα έσοδα του προϋπολογισμού δεν πιάσουν τους στόχους. Το νέο φορολογικό πακέτο αναμένεται να οριστικοποιηθεί με την νέα έλευση των επικεφαλής των θεσμών εντός του Ιανουαρίου.
Ο φόρος περιουσίας θα υπολογιστεί με βάση το περιουσιολόγιο και έχει τη λογική του ΕΝΦΙΑ, φορολογώντας κινητή και ακίνητη περιουσία. Το νέο χαράτσι θα υπολογιστεί με βάση τη δήλωση του συνόλου της περιουσίας. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της sofokleousin

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΣΤΑ 3.500 ΕΥΡΩ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΔΝΤ

Ουσιαστική κατάργηση του αφορολόγητου για μισθωτούς και συνταξιούχους ζητά το ΔΝΤ, αν ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος παραμείνει στο 3,5%.  Προτείνει ειδικότερα να μειωθεί η επιστροφή φόρου, από 1.900 ευρώ που είναι σήμερα στα 700 ευρώ - ποσό που αντιστοιχεί σε αφορολόγητο εισόδημα μόλις 3.500(!) ευρώ.
Το Ταμείο έχει ήδη γνωστοποιήσει την απαίτηση του  τους ευρωπαϊκούς Θεσμούς, οι οποίοι δεν την απορρίπτουν, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης με την ελληνική κυβέρνηση, ώστε να επιτευχθεί συμβιβασμός για αφορόλόγητο όριο  λίγο άνω από το ήμισυ του ισχύοντος (περί τις 5.500 ευρώ). ...
Δείτε ολόκληρο το άρθρο της sofokleousin.gr
http://www.sofokleousin.gr/archives/331231.html

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Η ΤΕΛΙΚΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ"

Βαρύς πέφτει τελικά ο... πέλεκυς των εισφορών στους νέους ασφαλισμένους που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα (μετά το 1993) δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η φόρμουλα για τα «μπλοκάκια», όπως αποσαφηνίζεται και στην πολυαναμενόμενη εγκύκλιο, δείχνει πως όσοι εργαζόμενοι είναι στην παράλληλη απασχόληση -είναι δηλαδή μισθωτοί, αλλά κόβουν ταυτόχρονα αποδείξεις παροχής υπηρεσιών- θα πληρώνουν για το «μπλοκάκι» το σύνολο της εισφοράς του 26,95% (σύνταξη και υγεία) ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα από πόσους εργοδότες έχουν.
  Η ευνοϊκή διάταξη του πρόσφατου νόμου, που προβλέπει πως τα «μπλοκάκια» θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί και άρα θα μοιράζονται το βάρος των εισφορών με τον εργοδότη τους, ισχύει μόνο για τους αυστηρά ελευθεροεπαγγελματίες που προέρχονται από ΟΑΕΕ ή ΕΤΑΑ και εργάζονται με «μπλοκάκι» σε 1-2 εργοδότες. Αυτοί κατά κανόνα ευνοούνται. Αντίθετα, η επίμαχη διάταξη δεν αφορά μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ή σε άλλα Ταμεία κύριας ασφάλισης μισθωτών και ταυτόχρονα διατηρούν «μπλοκάκι» παροχής υπηρεσιών. ....
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του έθνους.
http://www.ethnos.gr/oikonomia/arthro/h_teliki_formoula_gia_ta_mplokakia-64846547/

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017 -ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Με την  Δ.Λ   Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 11.1.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα "  Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013, επί του ποσού που καταβάλλεται από Δήμο για προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος " διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Oι αμοιβές που καταβάλλει ο Δήμος σας και αφορούν στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 κατά ρητή διατύπωση του νόμου.
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pQS03emRZYmxyaE0/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ

Με την  Δ.Λ   Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 11.1.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής   Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)   με θέμα " Φορολογική μεταχείριση της προμήθειας που καταβάλλει ημεδαπή οικοδομική εταιρεία σε αλλοδαπή εταιρεία με έδρα την Κύπρο" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,
Σχετικά με τη διενέργεια παρακράτησης φόρου στην αμοιβή προμήθειας που καταβάλλετε στην κυπριακή εταιρεία, σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες μεσιτείας δεν εμπίπτουν στην έννοια των τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικών υπηρεσιών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25.4.2014 εγκύκλιό μας και ως εκ τούτου δεν νοείται η διενέργεια παρακράτησης επί αυτών.
Δείτε ολόκληρη την Δ.Λ.  ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pX3VKMlBhbDQ1VVE/view?usp=sharing

ΠΟΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ /ΥΠΟΙΚ
 Υπεγράφη από την Υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου η υπουργική απόφαση που καθορίζει τις κατηγορίες δαπανών οι οποίες υπολογίζονται στο ελάχιστο ποσό που πρέπει να πραγματοποιήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες για το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4446/2016. Η απόφαση καθορίζει, επίσης, ποιές κατηγορίες από τους παραπάνω φορολογούμενους εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών τους αλλά απαιτείται να προσκομίσουν αποδείξεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη κλίμακα.  ....
Δείτε ολόκληρο το Δ.Τ του ΥΠΟΙΚ 
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pcUJVX2RJdjdjT2c/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017-ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΧΕΙ 20% ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Με  την   Αρ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 5.1. 2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Όταν για λόγους γήρατος ή σε περίπτωση αναπηρίας του δικαιούχου σε ποσοστό 67% και άνω, ο δικαιούχος δύναται να παραχωρήσει αυτό το δικαίωμα χρήσης σε τρίτο πρόσωπο, έναντι ανταλλάγματος. Σε αυτή την περίπτωση, το φυσικό πρόσωπο - δικαιούχος που εισπράττει το αντάλλαγμα, όταν δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τα δικαιώματα, αποκτά εισόδημα από δικαίωμα του άρθρου 38 του ΚΦΕ, καθόσον πρόκειται για εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για την εκμίσθωση της άδειας λειτουργίας κυλικείου, και συνεπώς φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του ίδιου νόμου.(20%)
Δείτε ολόκληρη την Α.Π.  ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ  2017
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYzN1V3NkeTg4elU/view?usp=sharing

ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ

Με  την    Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2.1.2017  της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα  " Παροχή διευκρινήσεων για την ιδιότητα του κατ επάγγελμα αγρότη σύμφωνα με την περ. 1 του άρθ.65 του ν.4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94 Α') "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα, ως οντότητες της παραγράφου (2γ) του άρθρου 1 του ν.4308/2014 εφόσον αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, καταρχήν εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, ήτοι έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Συνεπώς την ιδιότητα φυσικού προσώπου ως κατ' επάγγελμα αγρότη, όπως ορίζεται στο άρθ.65 του 4389/2016, έχουν όσοι ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως υπαγωγής αυτών σε καθεστώς Φ.Π.Α. και ανεξαρτήτως υποχρέωσης ενημέρωσης ή μη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων).
Δείτε ολόκληρη την ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVHowTGNMWi1PWTA/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1003/2017-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με  την  Πολ.1003/4.1.2017 της  Aνεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (ΑΑΔΕ)  με θέμα " Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενου κεφαλαίου εταιρείας " διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Αν κατά την συμμετοχή στο κεφάλαιο της πρώτης εταιρείας το φυσικό πρόσωπο δεν υποχρεούταν από τις διατάξεις στην κάλυψη τεκμηρίου, τότε το ποσό που λαμβάνει αυτούσιο από τη μείωση του κεφαλαίου δεν θεωρείται εισόδημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη τεκμηρίου. Εξάλλου, δεν αναγράφεται στη δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1).
Αν όμως η συμμετοχή στην πρώτη εταιρεία αποτελούσε τεκμήριο (από 1.1. 2014 και μετά), τότε το ποσό του επιστρεφόμενου κεφαλαίου αποτελεί ποσό που προέρχεται από διάθεση περιουσιακού στοιχείου, αναγράφεται στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 του Ε1 και καλύπτει τυχόν νέα επένδυση (συμμετοχή στο κεφάλαιο εταιρείας κ.λπ.). Στα επιστρεφόμενα ποσά κεφαλαίου δεν επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης.
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1003/2017.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pZkU2d1B1MHM3Tmc/view?usp=sharing

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ Ε-ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ !

Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από την πρώτη φορά που οι φορολογούμενοι άκουσαν ότι το υπουργείο Οικονομικών δρομολογεί τις διαδικασίες δημιουργίας ηλεκτρονικού περιουσιολογίου και κατά καιρούς, αρκετοί υπουργοί να έχουν αναφερθεί στο επικείμενο έργο, ως μέσο αποτύπωσης και ελέγχου της συνολικής περιουσιακής κατάστασης κάθε Έλληνα.
Τώρα, το έργο γίνεται πράξη και το e-Periousiologio θα είναι ελεγκτικό πολυεργαλείο. Έστω και με μεγάλη καθυστέρηση.
Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τελικός δικαιούχος του έργου, εκτιμάται ότι έως το τέλος του έτους θα το έχει στη διάθεσή της. ......
Δείτε ολόκληρο το άρθρο του euro2day.
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1509416/erhetai-to-eperioysiologio-kai-tha-ta-ehei-ola.html

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΣΛΟΤ:Α.Π 2275/2016-ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2275 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό "   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το θέμα ρυθμίζεται από την παράγραφο 2.4 της ΠΟΛ 1003/2014, στην οποία αναφέρεται: «Ο μέσος όρος του προσωπικού υπολογίζεται στη βάση πλήρους απασχόλησης σε ημερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόμενους που έχουν ή τεκμαίρεται ότι έχουν εργασία έμμισθης απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται οι έχοντες έμμισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που απασχολούνται με σχέση που εξομοιώνεται με έμμισθη εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή μηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου που αμείβονται (π.χ. με τιμολόγιο). Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι απασχολούμενοι με μίσθωση από άλλη οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα και αμείβονται από αυτή».
Δείτε ολόκληρη την Γνωμ. 2275/2016.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pdDFfM3VaSzFXME0/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:A.Π 2243/2016-ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2243 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα " Ληφθείσες εγγυήσεις & λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ"   η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Οι επιταγές που λαμβάνονται ως εγγυήσεις για εξασφάλιση απαιτήσεων της οντότητας από πελάτες της, παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως 02.09/06.09 του ΕΓΛΣ. Με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζονται τα μεγέθη του Ενεργητικού και του Παθητικού με στοιχεία που δεν εμπίπτουν στον ορισμό στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων.
Δείτε ολόκληρη την 2243/2016 Γνωμ. του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pSHAwX3RQNnUzNDQ/view?usp=sharing

ΣΛΟΤ:A.Π 2241/2016-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΠ

Με την  Αριθμ. Πρωτ. 2241 ΕΞ 24.10.2016 του ΣΛΟΤ με θέμα "Εφαρμογή ΕΛΠ "  η απάντηση σε σχετικό ερώτημα είναι. 
   ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Με βάση το άρθρο 1 του Ν. 4308/2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4410/2016 και ισχύει, εάν μέχρι την εφαρμογή του Ν. 4308/2014 είχατε υποχρέωση να εφαρμόζετε κλαδικό λογιστικό σχέδιο του δημοσίου τομέα, συνεχίζετε να εφαρμόζετε αυτό το λογιστικό πλαίσιο. Εάν εφαρμόζατε το ΕΓΛΣ του ΠΔ 1123/80, εφεξής εφαρμόζετε τα ΕΛΠ.
 Για το θέμα του ελέγχου το ΣΛΟΤ δεν έχει αρμοδιότητα.

Δείτε ολόκληρη την 2241/2016 Γνωμ του ΣΛΟΤ.
 https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pYnZNSXVGS2JONmc/view?usp=sharing

ΠΟΛ.1004/2017-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Με  την  Πολ. 1004/4.1.2017  της  Γ.Γ.Δ.Ε  του  ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 102 του ν. 4446/2016 (Α' 240) "  διευκρινίζονται  τα  ακόλουθα.
Ειδικότερα
 Από την παράγραφο 1 του άρθρου 102, με την οποία αντικαθίσταται η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3091/2002, προκύπτει ότι οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου ισχύουν ακόμα και όταν τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν τις μετοχές, μερίδια ή μερίδες ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιρειών δεν είχαν αποκτήσει αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα μέχρι τον χρόνο φορολογίας, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 1. Οι εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., ΟΕ και Ε.Ε.) έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον τα κράτη αυτά δεν ανήκουν στα μη συνεργάσιμα κράτη, όπως ορίζονται στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 
2. Οι ανωτέρω εταιρείες είχαν αποκτήσει ακίνητα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2009. ....
Δείτε ολόκληρη την Πολ.1004/2017.
https://drive.google.com/file/d/0BzoIdHD7-U3pVHNTUmt0ekZZUWM/view?usp=sharing